Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku17.10.2023Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyPoskytnutie regionálneho príspevku na realizáciu projektu č. 4 s názvom Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy4ca71_Zmluva o poskytnutí RP.pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 17/2/2022 zo dňa 22.04.202211.10.2023MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.„Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat“a5224_Dodatok č. 4 - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat 11.10.2023.pdf
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 240922999528.09.2023Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia62bee_aktivačné práce zmluva.pdf
Darovacia zmluva č. 2023/45427.09.2023Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SRDarovacia zmluva - protipovodňový vozík8e4a0_Darovacia zmluva (KRHZ-PO-VO-281-070 - 2023).pdf
Dohoda číslo: 23/35/054/801 - „Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"25.09.2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny HumennéÚčelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len „finančný príspevok“) podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR SR“) príjemcovi príspevku v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.4b294_Dohoda 23-35-054-801.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 01/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Anna Cacarová7b7df_Zmluva o nájme bytu - Anna Cacarová.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 03/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023František Kepičbc394_Zmluva o nájme bytu - František Kepič.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 12/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Jakub Max20851_Zmluva o nájme bytu - Jakub Max 2023.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 14/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Ján Dudič4140b_Zmluva o nájme bytu - Ján Dudič.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 07/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Katarína Pohlová2e4d8_Zmluva o nájme bytu - Katarína Pohlová.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 04/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Nataša Michalcová40a1d_Zmluva o nájme bytu - Nataša Michalcová.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 17/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Slavomír Demjand2ef9_Zmluva o nájme bytu - Slavomír Demjan.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 13/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023JUDr. Tatiana Huňarovádfdd3_Zmluva o nájme bytu - Tatiana Huňarová.pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/39811.09.2023Ing. Radoslav Jenčík, Mgr. Mária JenčíkováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/3989cc45_Zmluva o budúcej zmluve - Jenčík, Jenčíková.pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/40511.09.2023Ing. Ján BarnaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/4053da1c_Zmluva o budúcej zmluve - Barna.pdf
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny31.08.2023Východoslovenská energetika, a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny8ea4e_Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf
MANDÁTNA ZMLUVA č. ZH-2023/399-OcÚ-KE28.08.2023MEDIINVEST Consulting, s. r. o.Názov projektu: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát, kód výzvy: 05I01-18-V02, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti54711_Mandátna zmluva (POO).pdf
Zmluva o spolupráci č. ZH-2023/372-OcÚ-KE14.08.2023Gmina Krzywcza1bb1a_Krzywcza - Zmluva o spolupráci.pdf
Zmluva o nájme výstavy č. ZH-2023/360-OcÚ-KE10.08.2023Krajské múzeum v PrešoveOd kolísky po hrob v znamení dreva7b543_Zmluva o nájme výstavy (ZH-2023 - 360-OcÚ-KE).pdf
Poistná zmluva č. 240914976008.08.2023Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuPoistná zmluva č. 2409149760b533e_Poistná zmluva č. 2409149760 (1).pdf