Menu
Fotogaléria
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

 

Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

 

Informácie pre kandidátov, politické strany, koalíciu a petičné výbory
Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, Delegovanie do volebných komisií

 

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky (DOCX, 31 kB)
Podmienky kandidatúry na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

 

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

 

Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky volieb
      Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky