Menu
Fotogaléria
E-službyProstredníctvom elektronických služieb sprístupňuje obec Zemplínske Hámre služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty) a mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK).

Ďalej je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu eID klient, ktorá je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie a vlastniť čítačku čipových kariet.

V prípade, že chcete podanie a/alebo prílohy k podaniu podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu na vytváranie ZEP – D.Signer/XAdES a zároveň DsigXades Extender, ktorá je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Osoba podávajúca podanie musí mať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod ako si elektronickú schránku aktivovať nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr.

V prípade, že sa neviete prihlásiť z rôznych dôvodov postupujte prosím podľa inštrukcií v sekcii Pomoc na webovej adrese https://www.slovensko.sk/sk/pomoc.DOSTUPNOSŤ ESLUŽIEB OBCE ZEMPLÍNSKE HÁMRE JE:


https://www.dcom.sk/vsetky-esluzby (kliknite na zobrazenie v novom okne)

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka (kliknite na zobrazenie v novom okne)