Menu
Fotogaléria
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (2017)
DátumNázovPopisPríloha
12.02.2021Zoznam prílohbc358_zoznam_priloh.pdf
12.02.2021Sprievodná správadd434_sprievodna_sprava.pdf
12.02.2021Záväzná časť5db8c_zavazna_cast.pdf
12.02.2021Vyhodnotenie záberu PPF a LPF6eee1_vyhodnotenie_zaberu_ppf_a_lpf.pdf
12.02.2021Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitáchfa1b7_suhrnny_prehlad.pdf
12.02.2021Schéma závaznej casti riešenia - stav79ded_schema_stav.pdf
12.02.2021Schéma závaznej casti riešenia - návrh04979_schema_navrh.pdf
12.02.2021Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia s vyznačením verejnoprospešných staviebca372_komplexne_priestorove_usporadanie.zip
12.02.2021Dopravné vybavenie obcef5f0a_dopravne_vybavenie_obce.zip
12.02.2021Perspektívne použitie PPF a LPF879de_perspektivne_pouzitie_ppf_a_lpf.zip