Menu
Fotogaléria
Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy

Názov projektu
Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy

Účel poskytnutia regionálneho príspevku
Sprístupnenie kvalitnej športovej infraštruktúry všetkým deťom a žiakom základnej školy a zvýšenie ich záujmu o športové aktivity.

Výška regionálneho príspevku
79 917,12 Eur

Hlavná projektová aktivita
Revitalizácia tenisových kurtov, multifunkčného ihriska a oddychovej zóny v športovom areáli.