Organizačná štruktúra obce

Organizačná štruktúra obce

STAROSTA
Ing. Ján Kepič, PhD.
e-mail: starosta@zemplinskehamre.skzemplinskehamre@gmail.comZástupca starostu obce: Mgr. Slávka Škutková

 

 

Referent pro ekonomiku a správu majetku: Viera Vozárova - viera.vozarova@zemplinskehamre.sk

 

Referent pre kultúru a administrativu: Daniela Pašeková - daniela.pasekova@zemplinskehamre.sk

 

Správca majetku: Anton Matoš

 

Hospodár: Anton Barna


Poslanci obecného zastupiteľstva

Ľuboš Kislík

Mgr. Ivana Drančáková

Ing. Jozef Širgeľ, ml.

Mgr. Slávka Škutková

Ing. Jaroslav Zaremba

Mgr. Emília Zarembová

Mgr. Veronika Žírová


Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce, predseda: Ing. Jaroslav Zaremba, MBA

 

Finančná komisia, predseda: Ing. Jozef Širgeľ, ml.

 

Komisia pre sociálne veci, predseda: Mgr. Emília Zarembová

 

Komisia pre školstvo, kultúru a mládež, predseda: Mgr. Slávka Škutková

 

Komisia pre životné prostredie, predseda: Ľuboš Kislík

 

Komisia pre verejný poriadok : Ing. Ján Kepič, PhD.

 

 

Komisia pre šport : Ing. Jaroslav Zaremba, MBA

Členmi jednotlivých komisií sú aktivisti z radov občanov obce