Menu
Fotogaléria
Organizačná štruktúra obce

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce

Ing. Ján Kepič, PhD.
E-mail: starosta@zemplinskehamre.skzemplinskehamre@gmail.comZástupkyňa starostu obce: Mgr. Slávka Škutková

 

Referent pro ekonomiku a správu majetku: Viera Vozárova - viera.vozarova@zemplinskehamre.sk

 

Referent pre kultúru a administrativu: Daniela Pašeková - daniela.pasekova@zemplinskehamre.sk 

 

Správca majetku: Anton Matoš

 

Hospodár: Anton Barna


Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ján Barna

Tomáš Cenkner

Mgr. Ivana Drančáková

Ing. Jozef Širgeľ

Mgr. Slávka Škutková

Ing. Jaroslav Zaremba, PhD., MBA

Mgr. Emília Zarembová


Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce

Predseda:
Ing. Jaroslav Zaremba, PhD. MBA
Členovia: Marián Zaremba, Ľuboš Kislík

 

Finančná komisia

Predseda:
 Ing. Jozef Širgeľ, ml.

Členovia: Matúš Brečka, Mgr. Silvia Kuráňová

 

Komisia sociálna, zdravotnícka a bytová

Predseda:
 Mgr. Emília Zarembová

Členovia: Mgr. Mária Zarembová, Dominika Pindrochová

 

Komisia pre školstvo, kultúru a mládež

Predseda:
Mgr. Ivana Drančáková

Členovia: Mgr. Diana Kepičová, Mária Lišaníková

 

Komisia pre šport

Predseda:
Tomáš Cenkner

Členovia: Ing. Jozef Širgeľ, st., Ambróz Žír

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predseda:
Mgr. Slávka Škutková

Členovia: Eva Novobilská, Ing. Lukáš Kepič

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:
Ing. Ján Barna 
Členovia: Mgr. Slávka Škutková, Mgr. Emília Zarembová