Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 01/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Anna Cacarová7b7df_Zmluva o nájme bytu - Anna Cacarová.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 03/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023František Kepičbc394_Zmluva o nájme bytu - František Kepič.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 12/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Jakub Max20851_Zmluva o nájme bytu - Jakub Max 2023.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 14/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Ján Dudič4140b_Zmluva o nájme bytu - Ján Dudič.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 07/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Katarína Pohlová2e4d8_Zmluva o nájme bytu - Katarína Pohlová.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 04/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Nataša Michalcová40a1d_Zmluva o nájme bytu - Nataša Michalcová.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 17/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023Slavomír Demjand2ef9_Zmluva o nájme bytu - Slavomír Demjan.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 13/NBZH/2023 zo dňa 13.09.202313.09.2023JUDr. Tatiana Huňarovádfdd3_Zmluva o nájme bytu - Tatiana Huňarová.pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/39811.09.2023Ing. Radoslav Jenčík, Mgr. Mária JenčíkováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/3989cc45_Zmluva o budúcej zmluve - Jenčík, Jenčíková.pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/40511.09.2023Ing. Ján BarnaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/4053da1c_Zmluva o budúcej zmluve - Barna.pdf
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny31.08.2023Východoslovenská energetika, a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny8ea4e_Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf
MANDÁTNA ZMLUVA č. ZH-2023/399-OcÚ-KE28.08.2023MEDIINVEST Consulting, s. r. o.Názov projektu: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát, kód výzvy: 05I01-18-V02, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti54711_Mandátna zmluva (POO).pdf
Zmluva o spolupráci č. ZH-2023/372-OcÚ-KE14.08.2023Gmina Krzywcza1bb1a_Krzywcza - Zmluva o spolupráci.pdf
Zmluva o nájme výstavy č. ZH-2023/360-OcÚ-KE10.08.2023Krajské múzeum v PrešoveOd kolísky po hrob v znamení dreva7b543_Zmluva o nájme výstavy (ZH-2023 - 360-OcÚ-KE).pdf
Poistná zmluva č. 240914976008.08.2023Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuPoistná zmluva č. 2409149760b533e_Poistná zmluva č. 2409149760 (1).pdf
Zmluva o výpožičke č. ZH-2023/370-OcÚ-KE17.07.2023Ministerstvo vnútra SRSúprava povodňovej záchrannej službya276a_KRHZ - Zmluva o výpožičke.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku12.07.2023Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V254-512-001-001 zo dňa 15.06.2021 ed6de_Dodatok č. 1 k Zmluve.pdf
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru10.07.2023Peter JankajPredmetom Zmluvy je predaj autorského tovaru z tvorby resp. ponuky Komitenta formou komisionálneho predaja primárne v prevádzke Komisionára v Turistickom informačnom centre Zemplínske Hámre, alebo aj prostredníctvom iných predajných možností Komisionára.c52a0_Zmluva o komisionálnom predaji tovaru - Peter Jankaj.pdf
Zmluva č. ZH-2023/231-OcÚ-KE o nájme nebytových priestorov04.07.2023ŽENAJA s.r.o.Prenajaté nebytové priestory sa nájomcovi prenajímajú za účelom realizácie prevádzkovania samoobslužného automatu v počte 2 ks.77a58_ŽENAJA - Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať27.06.2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať5c45a_Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu.pdf