Odpady

Zber odpadov v našej obci je realizovaný zberovou spoločnosťou Fúra, s.r.o., Košice.
Občania sú povinní vyložiť „kukanádoby“ a príslušné farebne označené vrecia s odpadom pred svoje brány v deň vývozu daného druhu odpadu do 6:30 hod.
 
Zberová spoločnosť Fúra, s.r.o. sa stará o pravidelný vývoz a zhodnocovanie týchto druhov odpadov:
- komunálny odpad
- papier
- sklo
- PET fľaše
- zmiešané plasty
- elektro odpad a kovové obaly
- nebezpečný odpad
 
 
UPOZORNENIE
Vzhľadom na skutočnosť, že zberová spoločnosť Fúra, s.r.o. neposkytuje služby zberu a zhodnocovania tetrapakov/VKM, uskutočňuje obec Zemplínske Hámre vývoz tetrapakov sama, prostredníctvom mimoriadnych zberov.
Obec zabezpečuje separovaný zber a zber nebezpečného odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný separovaný zber spoločnosťou Fúra, s.r.o. musia mať uzatvorenú samostatnú zmluvu so zberovou spoločnosťou.
 
Parnerom obce pre zhodnocovanie triedeného zberu v obci je spoločnosť ENVI-PAK www.zelenybod.sk

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac