Odpady

Zber odpadov v našej obci je realizovaný zberovou spoločnosťou KOSIT a.s., Košice.
Občania sú povinní vyložiť „kukanádoby“  s odpadom pred svoje brány v deň vývozu daného druhu odpadu do 6:30 hod.
 
Zberová spoločnosť KOSIT a.s.,  sa stará o pravidelný vývoz a zhodnocovanie týchto druhov odpadov:
- komunálny odpad
- papier
- sklo
- PET fľaše, zmiešané plasty
- elektro odpad 
- kovové obaly a tetrapaky
- nebezpečný odpad
 
 
UPOZORNENIE
 
Obec zabezpečuje separovaný zber a zber nebezpečného odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný separovaný zber spoločnosťou KOSIT, a.s. musia mať uzatvorenú samostatnú zmluvu so zberovou spoločnosťou.
 

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac