Menu
Fotogaléria
Vihorlat

Rezervácia bola vyhlásená na zachovanie a ochranu vrcholovej a podvrcholovej časti, ktoré predstavujú typické ukážky prirodzených lesných a nelesných spoločenstiev s výskytom teplomilných druhov rastlín vo Vihorlatských vrchoch. Vihorlat je typickou ukážkou územia vulkanického pôvodu. Trasa vedie z obce Zemplínske Hámre po žltej značke na sedlo Tri table (1:15 hod), potom po červenej 3,3 km cez Jedlinku na Sedlo Rozdiel (1:10 hod), z ktorého ide zelená značka na Poľana pod Vihorlatom. Z tohto miesta potom ešte 30min po červenej (neoficiálnej) značke na samotný vrchol Vihorlatu.