Menu
Fotogaléria
Prírodné pomery

Chránená krajinná oblasť Vihorlat (CHKO), do ktorej prírody je naša obec zasadená, sa vypína nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou a jeho najvyššie vrcholy presahujú výšku 1000 metrov. Vrcholová kóta Vihorlatu má 1 076 m n. m. Vihorlat je napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške impozantné sopečné pohorie. Jeho geografická poloha, osobitný geologický vývoj podmienili vznik prírodných zvláštnosti jazier, skalných útvarov, rašelinísk ako aj spoločný výskyt flóry západokarpatskej, východokarpatskej a panónskej. Kráterové časti stratovulkánu sa nachádzajú v oblasti jazera Morské oko a v pramenných oblastiach Porubského potoka. Územie Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat bolo vyhlásené v roku 1973 vyhláškou č. 9/1973 Zb., v roku 1999 došlo k úprave hraníc Vyhláškou MŽP SR č. 111/1999 Z. z. Územie má v súčasnosti výmeru 17 485 ha a nachádza sa v okresoch Sobrance, Michalovce, Humenné a Snina. Vihorlatské vrchy patria medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska. 80% jeho územia zaberajú lesné ekosystémy, predovšetkým bukové a jedľovo-bukové lesy, kde hlavnú drevinu predstavuje buk lesný (Fagus silvatica). adený Hámorský náučný chodník so 14timi zastaveniami, ktorý má spolu s obecným múzeom a turistickým centrom za cieľ oboznamovať verejnosť s históriou obce a krásami okolitej prírody.

Fauna a flóra
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky