Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
1.10.2023
Voľby do NR SR 2023 - Zápisnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Zápisnica
Popis Zápisnica OVK
26.9.2023
Report k príprave projektu: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.9.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Report k príprave projektu: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre
Popis REPORT PROJEKTU  Príprava projektu a žiadosti o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.  Názov projektu: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre
25.9.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION))
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Dátum zvesenia 10.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION))
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
21.9.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2023
Dátum zvesenia 15.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
20.9.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Dátum zvesenia 15.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
19.9.2023
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
Popis MACH TRADE spol. s r. o. / INSA spol. s r.o.
18.8.2023
OZNÁMENIE O DORUČOVANÍ A ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.8.2023
Dátum zvesenia 6.9.2023
Názov OZNÁMENIE O DORUČOVANÍ A ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje doručovanie a uloženie "Zásielky 13Csp/34/2020" od odosielateľa: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.
27.7.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.7.2023
Dátum zvesenia 17.8.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenie o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
19.7.2023
Voľné pracovné miesta pre pedagogických zamestnancov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.7.2023
Dátum zvesenia 19.7.2023
Názov Voľné pracovné miesta pre pedagogických zamestnancov
Popis V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ/ka 1. stupňa základnej školy;Učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou ANJ - DEJ;Vychovávateľ/ka ŠKD základnej školy.
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
6.7.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
6.7.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
19.6.2023
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Popis V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram pre Obec Zemplínske Hámre jeden volebný okrsok a určujem volebnú miestnosť – Zasadačka obecného úradu, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre.
13.6.2023
Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 31.7.2023
Názov Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Popis Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia.
9.6.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 14.6.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.06.2023
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
24.5.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (VšZP)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (VšZP)
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" v počte 6 kusov pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
28.4.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (REPOPLAST)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.4.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (REPOPLAST)
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" v počte 6 kusov pre adresáta: Ján Repko (REPOPLAST), trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielok je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenia o uložení zásielok vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
21.4.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Miroslav Koco
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 11.5.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Miroslav Koco
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Miroslav Koco, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
14.4.2023
Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.4.2023
Dátum zvesenia 30.4.2023
Názov Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
Popis Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
14.4.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.4.2023
Dátum zvesenia 30.4.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis Predmetom Všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) je určenie výšky mesačného príspevku zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínske Hámre.