Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.11.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (Ex. Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 18.12.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (Ex. Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
28.11.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 18.12.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
20.11.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zariadenie pre seniorov - Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 5.12.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zariadenie pre seniorov - Belá nad Cirochou
Popis VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zariadenie pre seniorov - Belá nad Cirochou
30.10.2023
Rozhodnutie - verejnou vyhláškou - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Snina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Dátum zvesenia 14.11.2023
Názov Rozhodnutie - verejnou vyhláškou - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Snina
Popis Rozhodnutie - verejnou vyhláškou - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Snina
20.10.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2023
Dátum zvesenia 10.11.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
17.10.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2023
Dátum zvesenia 10.11.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
16.10.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 10.11.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
5.10.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 09.10.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2023
Dátum zvesenia 9.10.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 09.10.2023
5.10.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
1.10.2023
Voľby do NR SR 2023 - Zápisnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Zápisnica
Popis Zápisnica OVK
26.9.2023
Report k príprave projektu: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.9.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Report k príprave projektu: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre
Popis REPORT PROJEKTU  Príprava projektu a žiadosti o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.  Názov projektu: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre
25.9.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION))
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Dátum zvesenia 10.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION))
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
21.9.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2023
Dátum zvesenia 15.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
20.9.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Dátum zvesenia 15.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko (VšZP)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
19.9.2023
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
Popis MACH TRADE spol. s r. o. / INSA spol. s r.o.
18.8.2023
OZNÁMENIE O DORUČOVANÍ A ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.8.2023
Dátum zvesenia 6.9.2023
Názov OZNÁMENIE O DORUČOVANÍ A ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje doručovanie a uloženie "Zásielky 13Csp/34/2020" od odosielateľa: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce.
27.7.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.7.2023
Dátum zvesenia 17.8.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenie o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
19.7.2023
Voľné pracovné miesta pre pedagogických zamestnancov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.7.2023
Dátum zvesenia 19.7.2023
Názov Voľné pracovné miesta pre pedagogických zamestnancov
Popis V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ/ka 1. stupňa základnej školy;Učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou ANJ - DEJ;Vychovávateľ/ka ŠKD základnej školy.
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
6.7.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023