Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
7.3.2022
Návrh - VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2022
Dátum zvesenia 22.3.2022
Názov Návrh - VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre
25.2.2022
Verejná vyhláška - rekonštrukcia vodovodu v k.ú. Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.2.2022
Dátum zvesenia 14.3.2022
Názov Verejná vyhláška - rekonštrukcia vodovodu v k.ú. Zemplínske Hámre
17.2.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2022
Dátum zvesenia 17.3.2022
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
19.10.2021
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.10.2021
Dátum zvesenia 31.10.2021
Názov Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania
17.8.2021
Návrh - Štatút obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2021
Dátum zvesenia 15.9.2021
Názov Návrh - Štatút obce
26.7.2021
Verejná vyhláška - Technické vybavenie ul. A Burika - Obec Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2021
Dátum zvesenia 31.8.2021
Názov Verejná vyhláška - Technické vybavenie ul. A Burika - Obec Belá nad Cirochou
28.3.2021
Plán činnosti VO Valaškovce 04/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.3.2021
Dátum zvesenia 30.4.2021
Názov Plán činnosti VO Valaškovce 04/2021
26.2.2021
Plán činnosti VO Valaškovce 03/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2021
Dátum zvesenia 31.3.2021
Názov Plán činnosti VO Valaškovce 03/2021
26.2.2021
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov v obci
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2021
Dátum zvesenia 31.3.2021
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov v obci
1.1.2021
Zvozový kalendár 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.1.2021
Dátum zvesenia 31.1.2021
Názov Zvozový kalendár 2021
28.12.2020
Plán činnosti VO Valaškovce 01/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2020
Dátum zvesenia 31.1.2021
Názov Plán činnosti VO Valaškovce 01/2021