Menu
Fotogaléria
Kultúra

Kultúrna činnosť obce bola a aj je súčasťou každodenného života. V predvojnovom období ju zabezpečovali predovšetkým učitelia a ochotnícke divadlo. Prvé vystúpenie ochotníckeho divadla bolo nacvičené a odohrané 17. 04. 1922.
Prvé filmové predstavenie zhliadli žiaci školy v Snine 25.03.1928.
Prvé rozhlasové vysielanie si vypočuli občania v miestnej škole 08.12.1935.

V októbri 1928 bola založená obecná knižnica. Knižnica nebola veľká, mala len 52 knižných jednotiek. Knižnica bola umiestnená v budove starej materskej školy. Približne v 90-tych rokoch činnosť obecnej knižnice zanikla. V roku 2001 bola jej činnosť opäť obnovená . Knižnica bola umiestnená v budove obecného úradu. V roku 2005 bolo zaevidovaných v knižnom fonde 2300 knižných jednotiek. V roku 2011 bola obecná knižnica presťahovaná do budovy ZŠ s MŠ v Zemplínskych Hámroch.

Každoročne prebiehajú v obci kultúrne akcie ako stavanie mája, oslavy Dňa matiek, Deň obce „Hámorská miľa“, Mesiac úcty k starším a privítanie Mikuláša.

 

Zo spoločenských organizácií aktívne pracuje Zväz telesne postihnutých.

V roku 2002 bolo v zasadačke obecného úradu zriadené malé obecné múzeum, kde sú zadokumentované remeselné zručnosti našich predkov. V roku 2015 bolo oficiálne otvorené obecné múzeum v kamennej murovanici – najstaršej budove v obci z 19. storočia, ktorá pôvodne slúžila pre ubytovanie vedenia železiarní. V múzeu sú inštalované stále expozície priemyselnej výroby a etnografie, vytvorené v spolupráce so Slovenským technickým múzeom Košice, Zemplínskym múzeom Michalovce a Baníckym múzeom Pro Gonzengergwerk Sargans vo Švajčiarsku.

Obec má od roku 2003 vlastnú káblovú televíziu s obecným info kanálom, na ktorom bežia dôležité informácie, oznamy, reklamy a upútavky dôležité pre každodenný život občanov obce.

V roku 2009 obec oslávila 200. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti sa obec rozhodla udeliť vecné odmeny najstarším občiankam obce Zemplínske Hámre, čestné občianstvo, cenu obce In memoriam a niekoľko cien za rozvoj obce.

Kultúra je najcitlivejšou oblasťou spoločenského života obce. V mnohom závisí od aktivít poslancov obecného zastupiteľstva a v neposlednom rade i od občanov obce. Zachovať kultúru, zvyky a tradície našich predkov je základným poslaním kultúrneho snaženia.

Kultúrne udalosti : 

STAVANIE MÁJA

Už niekoľko rokov udržiavame tradíciu osláv 1. mája v obci. Na tradície 1. mája sa pomaly začalo zabúdať. Môžeme konštatovať, že za dávnych čias boli „Máje“ veľmi veselé. Pozostávali z rôznych tradícii. Stavania májov, májových veselíc a majálesov, alebo sa usporadúvali lampiónové sprievody. My sme sa rozhodli pripomenúť občanom tento sviatok kultúrnym programom pred obecným úradom, deti majú možnosť povoziť sa na omájenom koči a dospelí sa zasa môžu občerstviť guľášom a vareným vínkom.

DEŇ MATIEK

Materstvo je najväčší zázrak, akým sa môže naplniť život ženy a povýšiť ju nad všetko ostatné. Aj my si každoročne druhou májovou nedeľou uctíme naše mamy a staré mamy oslavou sviatku Dňa matiek. Deti ZŠ s MŠ si pripravia pre mamičky krásny kultúrny program a obec občerstvenie.

DEŇ OBCE

Môžeme povedať, že Deň obce je neoddeliteľnou súčasťou kultúry našej obce. Niekedy sa niesol pod názvom Folklórny festival „Hámorská miľa“, kedy vystupovalo v tento deň viac folklórnych skupín a folklórnych súborov. Od roku 2013 sme sa zamerali prevažne na súťaže detí, športové súťaže a súťaž vo varení guľášu. Samozrejme po vyhodnotení súťaží nasleduje hlavné večerné vystúpenie, zapálenie“ Hámorskej mile“ a potom ľudová veselica až do rána. Aj keď pomaly k programu pridávame aj trocha folklóru, hlavne pre tých skôr narodených, veríme, že Vás tým neodradíme a prídete sa každý rok zabaviť a občerstviť.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Mesiac október je už tradične „Mesiacom úcty k starším“. Približne od roku 2002 sme sa snažili prejaviť vďaku naším starším občanom malým pohostením v sále obecného úradu. Každý rok sme vybrali a pozvali určité ročníky narodenia, ktoré sme pravidelne striedali. Ale keďže našich starkých stále ubúda a účasť hlavne pre choroby bola nakoniec veľmi malá, rozhodli sme sa odovzdať darčeky priamo do ich domovov. Nakoniec im prostredníctvom obecného rozhlasu zahráme pekné pesničky. Prajeme Vám vidieť šťastné a rozžiarené tváre starších občanov obce, ktorí sú veľmi vďační za to, že sa na nich aj v dnešnej uponáhľanej dobe nezabúda.


SLÁVENIE MIKULÁŠA

Novinkou v obci bola niekedy oslava Mikuláša, na ktorej sa zúčastňovali všetky deti formou spoločenskej detskej recepcie v budove ZŠ s MŠ. Od roku 2015 Mikuláša vítame pre obecným úradom, kde rozsvietime vianočný stromček, deti ZŠ s MŠ a Hámorčanka vystúpia s kultúrnym programom a dospelí si pochutia na dobrom guľáši a varenom vínku. Takto sa nielen deti, ale ja dospelí môžu stretnúť a vychutnať si pravú predvianočnú atmosféru.