Menu
Fotogaléria
DHZO Zemplínske Hámre

DHZO ZEMPLÍNSKE HÁMRE

V našej obci sme sa v roku 2015 rozhodli, že sa pokúsime obnoviť činnosť dobrovoľného hasičského zboru a prispieť tak k efektívnejšej ochrane našich majetkov a životov pred rôznymi nežiaducimi udalosťami. Dobrovoľný hasičský zbor kedysi v našej obci aktívne fungoval, no približne v polovici 90. rokoch 20. storočia jeho členovia postupne prestali rozvíjať svoju činnosť a tak zbor časom zanikol.

Vedeniu obce sa podarilo znovu naštartovať činnosť tejto dôležitej organizácie minulú jeseň, keď. Dňa 7.11.2015 sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 22 občanov našej obce so záujmom podieľať sa na činnosti DHZO. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor a účastníci zároveň potvrdili svoj záujem o členstvo v DHZO Zemplínske Hámre a zároveň aj v DPO Slovenskej republiky, ktorá združuje všetky DHZ na Slovensku.

Výbor DHZO:
Predseda: Ing. Ján Barna
Podpredseda: Matúš Barna
Veliteľ : Ing. Matúš Brečka
Členovia výboru: Ing. Ján Barna, Matúš Barna, Mário Širgeľ, Martin Kepič, Jaroslav Drančák
Strojníci : Martin Demčák, František Kepič, Jaroslav Drančák

Podmienkou aktívnej činnosti v DHZO je absolvovanie základnej odbornej prípravy pre členov hasičských jednotiek. Táto odborná príprava pozostáva z teoretického a praktického školenia, a absolvovalo ju zatiaľ 18 našich členov: Ján Barna, Matúš Brečka, Matúš Barna, Jaroslav Drančák, Radoslav Jenčík, Martin Demčák, František Kepič, Martin Kepič, Štefan Max, Matúš Michalenko, Pavol Michalenko, Jakub Max, Lukáš Pľuta, Pavol Kislík, Mário Širgeľ, Tomáš Kislík, Dávid Žír, Daniel Giertl. V nasledujúcom roku plánujeme zabezpečiť školenie pre ďalších členov zboru.

DHZO Zemplínske Hámre funguje vďaka finančným prostriedkom, ktoré ako dotáciu raz ročne poskytuje DPO SR. Prostredníctvom týchto financií postupne dopĺňame potrebnú hasičskú techniku, ochranné pracovné prostriedky a snažíme sa tak zabezpečiť, aby bol náš zbor v prípade potreby akcieschopný.