Menu
Fotogaléria
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (2021)
DátumNázovPopisPríloha
17.08.2021Územný plán obce Zemplíske Hámre - čistopis8e1c6_1 výkr_ZH Širšie vzťahy legenda A4.pdf8e1c6_2 výkr_ZH Komplexný návrh A2.pdf8e1c6_3 výkr_ZH OPaTK A2.pdf8e1c6_4 výkr_ZH Komplexný návrh A1.pdf8e1c6_5a výkr_ZH Doprava A1.pdf8e1c6_5b výkr_ZH Doprava A4.pdf8e1c6_6 výkr_ZH TV-voda A1.pdf8e1c6_7 výkr_ZH PP A1.pdf8e1c6_7 výkr_ZH TV-energetika A1.pdf8e1c6_ZH sprievodná správa čistopis tlač 13_08_21.pdf8e1c6_ZH SZČ a VPS A3.pdf8e1c6_ZH záväzná časť tlač 12_08_2021.pdf
14.04.2021Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentáciead380_Sprava o hodnoteni_UPD ZH.pdf
14.04.2021Oznámenie o prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentud5c9d_Oznámenie o prerokovaní.pdf
06.04.2021Územný plán obce - oznámenie o prerokovaní4bfbd_ZH_prerokovanie_Návrhu_ÚPN-O_občania_tabuľa.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Návrh PP10af8_ZH N 8 PP 5000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Komplexný návrh09f23_ZH N 4 KOMPLEXNÝ 5000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Návrh - Doprava40e33_ZH N 5 DOPRAVA 5000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Návrh - voda457e6_ZH N 6 TV VODA.5000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Návrh - Energ.63f49_ZH N 7 TV ENERG.5000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - OPaTK 10000074f5_ZH N 3 OPaTK 10000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - komplexný návrh016b7_ZH N 2 KOMPLEXNÝ 10000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Schéma7fc74_ZH N SCHÉMA Z-Ć.pdf
06.04.2021Územný plán obce - širšie vzťahye1d2b_ZH N 1 ŠIRŠIE VZŤAHY 50000.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Správa - Záväzná časťbe9e0_ZH SPRÁVA ZÁVAZNÁ CAS´T.pdf
06.04.2021Územný plán obce - verejnoprospešné stavbybf3da_ZH N VPS.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Návrh - PP nepoľnohospodárske účely1d798_ZH SPRÁVA PP.pdf
06.04.2021Územný plán obce - Návrh - Správa2cf81_ZH SPRÁVA1.pdf
12.02.2021Oznámenie o začatí obstarávania025b3_Oznamenie_o_zacati_obstaravania_Uzemny_plan.pdf
12.02.2021Prerokovanie územného plánuc16a4_Prerokovanie_Uzemny_plan_obce.pdf
12.02.2021Zadanie49500_Zadanie_Uzemny_plan.pdf