Menu
Fotogaléria
Školstvo

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a)

Dátum zriadenia školy:

01.04.2002

Riaditeľ školy:

Ing. Ladislav Mihók
Tel.: 0907 925 057

Adresa:

Základná škola s materskou školou
Sninská 318/16
067 77 Zemplínske Hámre

Kontaktné údaje:

057/758 1890-1,2
zszhamre@gmail.com
www.zsmszemplinskehamre.edupage.org

Zriadovateľ:

Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre
057/7581790
zemplinskehamre@gmail.com

KRÁTKA HISTÓRIA

S vyučovaním v škole sa začalo koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia v pánskej murovanici. Prvým učiteľom bol miestny občan Michal Dudič. Až do roku 1918 sa vyučovalo v maďarskom jazyku.

Budova školskej jednotriedky bola postavená v r. 1901, v roku 1931 bola pristavená druhá trieda a v roku 1952 ďalšia trieda. V rokoch 1968 – 1972 bola postavená terajšia budova školy s 10 učebňami. V roku 1972 bola zriadená plne organizovaná 9 triedna škola – Základná deväťročná škola s počtom žiakov 334. V roku 2004 bola zriadená Základná škola s materskou školou, ktorá má právnu subjektivitu. V roku 2005 bola do objektu základnej školy z racionalizačných dôvodov presťahovaná materská škola, ktorá sídlila v zastaranom objekte bývalej základnej školy, ktorý je cirkevným majetkom.

Budova základnej školy a telocvičňa, prešli v rokoch 2004 a 2005 rozsiahlou rekonštrukciou s investíciou okolo 4 mil.Sk. Jednalo sa o výmenu strešnej krytiny, výmenu palivovej základne a rekonštrukciu rozvodu tepla, čiastočnú výmenu okien za plastové, komplexnú rekonštrukciu tried na prízemí budovy, sociálneho zariadenia pre materskú školu, rekonštrukciu palubovky telocvične, výmenu radiátorov v telocvični, komplexnú rekonštrukciu sociálnej časti telocvične. Došlo k zásadnej kvalitatívnej zmene vyučovacej základne školy formou jej rozsiahlej modernizácie a digitalizácie.