Menu
Fotogaléria
TJ VIHORLAT ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Telovýchovná jednota Vihorlat Zemplínske Hámre bola založená valným zhromaždením dňa 25.11.1949, ako športová organizácia, ktorej členovia organizovali telovýchovný, športový a turistický život v obci. Pod telovýchovnú jednotu kedysi patril futbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, turistický oddiel, lyžiarsky oddiel, šachový a volejbalový oddiel. V súčasnosti už však TJ Vihorlat Zemplínske Hámre pôsobí predovšetkým ako futbalový klub.

Dlhodobým cieľom vedenia TJ Vihorlat je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov členov klubu a športovej verejnosti v obci. Svojou činnosťou sa snažíme prispievať k rozvoju športu v obci a vytvárať podmienky na šport pre deti a mládež, viesť ich k športu a zapájať do majstrovských futbalových súťaží. Do našej činnosti patrí tiež organizovanie športových podujatí a vytváranie podmienok pre účasť našich členov na športových podujatiach mimo obce. Vedenie klubu celoročne zabezpečuje ekonomické a materiálno-technické podmienky na činnosť TJ Vihorlat.

V aktuálnej sezóne 2016/2017 náš klub súťažne reprezentujú 3 družstvá:
- Dospelí - II. trieda OBFZ Humenné.
- Dorast - II. trieda OBFZ Humenné (malý futbal).
- Žiaci - I. trieda OBFZ Humenné.

Šport
fotkyfotkyfotky