Menu
Fotogaléria
Doplnenie turistickej infraštruktúry obce Zemplínske Hámre v nadväznosti na projekt Poloniny Trail

Názov projektu
Doplnenie turistickej infraštruktúry obce Zemplínske Hámre v nadväznosti na projekt Poloniny Trail

Účel poskytnutia regionálneho príspevku
Vybudovanie sociálnych zariadení, oddychovej zóny s detským ihriskom, osvetlenia areálu a časti cyklotrasy pre zvýšenie bezpečnosti a taktiež znižovanie environmentálnej záťaže formou doplnenia košov na separovaný odpad.

Výška regionálneho príspevku
35 500,00 Eur

Hlavná projektová aktivita
Hlavnou aktivitou projektu je doplniť a zatraktívniť územie, ktoré má svoje nezastupiteľné miesto v regióne a prepája tak turisticky vyhľadávané územia Vihorlatských vrchov a Polonín.