Menu
Fotogaléria
Správa cintorína

Vybavuje:
Daniela Pašeková, tel.: 057/7581790, 
Anton Matoš, tel: 0908/ 875 010

e-mail: daniela.pasekova@zemplinskehamre.sk, obec@zemplinskehamre.sk