Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.1.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/109, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/115, 153/116, 153/117, 153/118, 153/119, 15
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/109, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/115, 153/116, 153/117, 153/118, 153/119, 15
Popis Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/109, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/115, 153/116, 153/117, 153/118, 153/119, 153/120, 153/12 (E KN 1237), 153/13, 153/16, 153/22, 153/32, k.ú. Belá nad Cirochou pre navrhovateľa: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 00322814.
4.1.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2024
Dátum zvesenia 25.1.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
2.1.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.1.2024
Dátum zvesenia 21.1.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
15.12.2023
Rozpočet obce Zemplínske Hámre na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Rozpočet obce Zemplínske Hámre na rok 2024
Popis Rozpočet obce Zemplínske Hámre na rok 2024
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre
11.12.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.12.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.12.2023
1.12.2023
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 2024
Popis Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 2024
29.11.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre
Popis NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre
29.11.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre
Popis NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre
29.11.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 07/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 07/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
Popis NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 07/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
29.11.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
Popis NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
29.11.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Popis NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
29.11.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
28.11.2023
NÁVRH - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2024
28.11.2023
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2024 - výdavky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2024 - výdavky
28.11.2023
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2024 - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 15.12.2023
Názov NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2024 - príjmy