Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva o poskytnutí právnych služieb01.12.2021JUDr. Agáta Ševčovičová76185_Zmluva o poskytnutí právnych služieb.pdf
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy26.10.2021Prima banka, a.s.9665c_DOC009.pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb20.10.2021Ing. Anna Mamajová02f51_Zmluva - audit.pdf
Zmluva o dielo č. 410/202128.09.2021EXIMA, spol. s.r.o.dfc80_zmluva vlacik.pdf
Zmluva o dielo č. 382/202127.09.2021PIKOLO s.r.o.ccf3c_DOC006.pdf
Zmluva o spolupráci20.09.2021ANTIK Telecom s.r.o.16f5c_zmluva antik 2.pdf
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru09.08.2021Silvia Varčovác1ba7_Zmluva o komisionálnom predaji tovaru.pdf
Zmluva o dielo č- 2021/370 - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat05.08.2021MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.32d50_zmluva000.pdf
Zmluva o výpožičke21.07.2021Ministerstvo vnútra SRa0bac_Zmluva o výpožičke.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov01.07.2021Dobrovoľný hasičský zbor obce Zemplínske Hámre03bc7_zmluva dhz.pdf
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku18.06.2021Občianske združenie MAS pod Vihorlatom, o.z.9c167_Zmluva o príspevok MAS č. IROP-CLLD-V254-512-001-001.pdf
Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu27.05.2021Ing. Pavol Gurbaľ61216_zmluva o dielo000.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO11.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SR5ea0a_Zmluva - dotácia DPO.pdf
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice01.05.2021Pomáhaj a chráň, o.z.31ea7_odchyt1.pdf
Zmluva o dielo27.04.20211b874_Zmluva o dielo - Bohuš.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - www sídlo20.04.2021c7da6_zmluva web.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb15.04.2021c699e_17.04.pdf
Zmluva č. 2021/169 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam31.03.202171768_kupna zmluva.pdf
Zmluva č. 2021/169 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam31.03.2021Zmluva č. 2021/169 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Zmluva o poskytovaní služieb25.03.202137a20_z8FI55rg5ObfCaimoe.pdf