Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva o nájme bytu č. 05/NBZH/202230.06.2022Dominik ŠirgeľZmluva o nájme bytu č. 05/NBZH/20224a14a_Zmluva o nájme bytu č. 05-NBZH-2022.pdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku č. 2022/28920.06.2022Mesto Humenné0ddfb_Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku č. 289-2022.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme zbierkových predmetov č. 1-201516.06.2022Zemplínske múzeum v Michalovciach4fe6d_Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme zbierkových predmetov č. 1-2015.pdf
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru16.06.2022Františka Hančarová Dunajová90625_Zmluva o komisionálnom predaji tovaru.pdf
Kúpna zmluva - Cesta pri škole08.06.2022Anna Gurecká, Marek Žír, Martin Zaremba, Róbert Dančík, Ján Nemčanovský52ed3_Kúpna zmluva - Cesta pri škole.pdf
ZH-2022/291-OcÚ-VO30.05.2022Cirkevné centrum voľného času90039_Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CCVČ.pdf
ZH-2022/290-OcÚ-VO26.05.2022Cirkevná spojená škola 1e683_Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CSŠ.pdf
Zmluva o dielo č. NV-85924.05.2022FUN RIDES TECH s.r.o.a90db_Zmluva o dielo č. NV-859.pdf
Zmluva č.322 087907.05.2022Dobrovoľná požiarna ochrana SR0b5d9_Zmluva č. 322 0879 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf
Zmluva o výpožičke29.04.2022Východoslovenské múzeum v Košiciach4e06e_Zmluva - Východoslovenské múzeum v Košiciach.pdf
Zmluva o dielo - „Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat“22.04.2022MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.6e30f_Zmluva o dielo - „Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat„.pdf
Zmluva o zriadení záložného práva č. 434560052222.04.2022UniCredit Leasing Slovakia, a.s.a84af_Zmluva o zriadení záložného práva č. 4345600522.pdf
Poistná zmluva 22.04.2022UniCredit Leasing Slovakia, a.s.0fe52_Poistná zmluva.pdf
Zmluva o úvere 434560052222.04.2022UniCredit Leasing Slovakia, a.s.f2486_Zmluva o úvere - UniCredit.pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena31.03.2022Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.423df_Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2063_ZoD 2020 - OBEC28.03.2022KOSIT a.s.ca7b9_Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2063_ZoD 2020.pdf
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku07.03.2022Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRb555a_Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V254-512-001-001 zo dňa 15.06.202117.02.2022Občianske združenie MAS pod Vihorlatom, o.z.895f5_Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku.pdf
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov26.01.2022Východoslovenské múzeum v Košiciachcfe81_Zmluva Východoslovenské múzeum v Košiciach.pdf
Zmluva o nájme - ANTIK Telecom s.r.o.07.01.2022ANTIK Telecom s.r.o.4367b_Zmluva o nájme - ANTIK Telecom s.r.o..pdf