Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva č. 2021/169 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam31.03.202171768_kupna zmluva.pdf
Zmluva č. 2021/169 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam31.03.2021Zmluva č. 2021/169 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Zmluva o poskytovaní služieb25.03.202137a20_z8FI55rg5ObfCaimoe.pdf
Zmluva na výkon stavebného dozoru19.03.2021ad646_j1kBjR8gd75UDAdV13.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb18.03.202157730_Pl1TudjJvpjdlXO8ty.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke16.03.20216f190_4SKjIXzqYuiGzWPY9p.pdf
Zmluva - internetová stránka12.03.20210ea64_mBatNv81tETjSk1G8m.pdf
Zmluva o dielo - Stanica cestného turistického vláčika08.03.202101f52_jS43DUG7dcBNpxjyDB.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov25.02.20215712d_RBbize4javinZaBUrR.pdf
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu25.02.202188859_mj4WACO76nKiZ6Q16V.pdf
Kúpna zmluva č. 0068/VSD/202119.02.2021e9c99_j1dG542YeoXLnEvyt9.pdf
Zmluva o dielo - vytvorenie mobilnej aplikácie18.02.20218e511_N16Hz8OpskQZZenSHa.pdf
Zmluva o dlhodobom nájme pozemku27.01.20217e7a5_hflM9gezbpP2uLdw9k.pdf
Zmluva o sprostredkovaní likvidácie odpadu22.01.2021c73d0_9IEgcvFkimysFQYF2Q.pdf
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu18.01.2021834d3_DgBCa3xhW6nKOvWz2d.pdf
MANDÁTNA ZMLUVA č. ZH-2019/54913.11.2019DOLMI Slovakia s.r.o.Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár pre mandanta vykoná verejné obstarávanie metódou v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa – nadlimitná zákazka alebo v prípade § 81 ZVO – priame rokovacie konanie „Súpravy turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov“ nadlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska, prostredníctvom systému ELENA. Zákazka sa bude realizovať v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch.22997_Mandátna zmluva VO - Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov.pdf
Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat13.11.2019DOLMI Slovakia s.r.o.Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár pre mandanta vykoná verejné obstarávanie metódou v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavebných prác „Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina – Vihorlat“ nadlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska, prostredníctvom systému ELENA.d58ed_Mandátna zmluva - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat.pdf