Menu
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
17.08.2021Návrh VZN - ÚPN-O Zemplínske Hámreabaa3_ZeH_návrh_VZN+záväzná_časť (2).pdf
11.06.2021VZN - o určení výšky mes. príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl4c4d7_vzn.pdf
15.12.2020VZN 6/2020 - o nakladaní s odpadmie4666_jOshGHbESYwa5M7n7d.pdf
15.12.2020VZN č. 5/2020 - o daniach, správnych a miestnych poplatkochbba16_Eew8nJvceRnTcnrp8j.pdf
15.12.2020VZN č. 4/2020 - o miestnej dani za psa88ae9_NscVGMf57mYtd3oXzV.pdf
15.12.2020VZN č. 3/2020 - o miestnej dani z nehnuteľnostibdf15_bTYflHgyypDQTxxuTv.pdf
15.12.2020VZN č. 2/2020 - prevádzkový poriadok pohrebiskaf073d_zurh4lbRDdonbBGAcQ.pdf
15.12.2020VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby22b90_h1HIXsHyrEpKfqmsB3.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 6/2020 - o nakladaní s odpadom7d570_Dfbfj4DQvp9RijNVf9.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 5/2020 - o daniach a miestnych poplatkochde046_RQSsKZYBoQIDdQcpJo.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 4/2020 - o miestnej dani za psa2f858_M8mqNC2Jf69k6X5o8F.pdf
27.11.2020Návrh VZN 01/2020 - poskytovanie opatrovateľskej a sociálnej službyf876a_y2Zhr9Pa4AIQGBpZz1.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 03/2020 - o miestnej dani z nehnuteľnostic5a51_zPZhQLx6rDnbF4bCWW.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 02/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska33cfb_OKQqX2IgWOKejPYSZ2.pdf