Bytový referát

Vybavuje:
Adela Demčáková, tel.: 057/7581790

e-mail: adela.demcakova@zemplinskehamre.sk , obec@zemplinskehamre.sk 

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU

K žiadosti je potrebné priložiť aj povinné prílohy. Bez nich nie je žiadosť kompletná.

Povinné prílohy:
Doklad o výške čistého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok každej spoločne posudzovanej osoby

- zo závislej činnosti od zamestnávateľa (ročné zúčtovanie dane, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania ak zamestnávateľ neurobil RZD)

- zo samostatne zárobkovej činnosti z DÚ (potvrdenie o podaní daňového priznania)

- dávky nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, materské) zo sociálnej poisťovne

- dávky dôchodkového poistenia (dôchodok starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, sirotský, invalidný) zo sociálnej poisťovne /nie rozhodnutie/

- dávky výsluhového zabezpečenia

- dávka v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne

- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z ÚPSVaR /nie rozhodnutie/

- výživné

- daňový bonus

- prídavok na dieťa z ÚPSVaR

- rodičovský príspevok z ÚPSVaR

- zaopatrovací príspevok z ÚPSVaR

- príspevky pestúnskej starostlivosti z ÚPSVaR

- peňažný príspevok za opatrovanie z ÚPSVaR

- iné (uviesť druh príjmu)

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac