Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Cyklotrasy

Cyklotrasa Po sninskej úzkokoľajke (č. 5884)

Celková dĺžka: 15 km, náročnosť: EXPERT (MTB)

Úzkokoľajová lesná dráha Snina – Vihorlat, v minulosti známa pod skratkou S.U.L.D., bola vybudovaná v rokoch 1913 – 1928 v celkovej dĺžke 26,3 km. Začínala v Snine na parnej píle v blízkosti vojnového epidemického cintorína a končila nad Zemplínskymi Hámrami. Druhá vetva pôvodnej trate viedla po Konské, kde bol v roku 1926 vybudovaný úvraťový systém s výhybňou, vďaka ktorému bola trať predĺžená ponad dnes zaniknutú obec Valaškovce až k Vihorlatu.

Pôvodný úsek trate zo Sniny od vojnového epidemického cintorína z 1. sv. vojny až po odbočku Barnová pod kameňolom Zemplínske Hámre (7 km) je vyznačený zelenou značkou. Trasa vedie lesom po telese bývalej koľajky, od lokality Biele kamene spevnenou kamenistou cestou až pod kameňolom v Zemplínskych Hámroch, kde sa križuje s Hámorským náučným chodníkom, jeho zastaveniami štôlňa, železnička a miľa na pálenie uhlia. Odtiaľ pokračuje okruhom po asfaltovej ceste cez obec Zemplínske Hámre, v minulosti známej manufaktúrnou železiarskou výrobou. Trasa končí v Snine, kde je možné napojiť sa na ďalšiu cyklotrasu „Za históriou Sniny“.

 

 

Cyklotrasa Po stakčínskej úzkokoľajke (č. 5891)

Celková dĺžka: 9 km, náročnosť: EXPERT (MTB)

V rokoch 1913 – 1926 bola v dĺžke takmer 20 km vybudovaná úzkokoľajová železničná trať Stakčín – Strihovce, z ktorej sa dodnes zachovalo viacero zaujímavých technických diel. Na 9 km dlhom úseku Stakčín – Šponáreň, ktorý je značený zelenou značkou, si pozornosť zaslúži najmä sústava 4 mostov z roku 1913 pri Stakčíne a najdlhší vihorlatský kamenný priepust z roku 1917 v lokalite Šponáreň.

Na niektorých miestach tohto úseku je trasa priechodná len brodom cez potok. Z dôvodu náročného stúpania odporúčame trasu absolvovať opačným smerom od Šponárne po Stakčín. Na Šponáreň sa dá dostať aj Karpatskou cyklistickou cestou (číslo 016, červená značka) z oboch smerov – od Sniny cez Rekreačnú oblasť Sninské rybníky alebo od ukrajinskej hranice cez Strihovce, kde trať v minulosti končila. Od Astronomického observatória a planetária na Kolonickom sedle sa na Šponáreň dostanete Cyklochodníkom malých planét (číslo 8912, žltá značka).

 

 

Cyklistický chodník Za históriou Sniny (č. 8905)

Celková dĺžka: 10 km, náročnosť: REKREA

Cyklotrasa „Za históriou Sniny“ má 9 zastavení a prepája všetky pamiatky a historicky zaujímavé miesta v Snine. Východiskovým bodom je kostol povýšenia sv. Kríža na pôvodnom sninskom námestí. Ďalej trasa pokračuje k pamätníku vzniku Československej republiky v parku 1. mája, k rodinnej kaplnke Rhollovcov na vrchu Vinica, v blízkosti ktorej sa nachádza aj židovský cintorín. Odtiaľ vedie pozdĺž rieky Cirocha k soche sv. Jána Nepomuckého. Ďalšou zastávkou je klasicistický kaštieľ s historickým parkom. Novodobú históriu prezentuje zastávka pri pravoslávnom chráme v lokalite Brehy, kde je zachytené osídlenie Sniny po vysťahovaní obcí z dôvodu výstavby vodárenskej nádrže Starina. Poslednými zastávkami sú vojenský epidemický cintorín z 1. sv. vojny, sninská úzkokoľajka (zároveň začiatok cyklotrasy „Po sninskej úzkokoľajke“) a rybník Mlynisko, kde stál kedysi vodný mlyn. Cyklotrasa je nenáročná, vhodná aj pre rodiny s deťmi.

 Všetky cyklotrasy Vihorlatských vrchov nájdete v cyklomape, ktorá je na predaj k dispozícii v turistickom informačnom centre a v múzeu. Cena 2 €/ks