Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Partneri

Projektoví partneri

Jedným z cieľov projektu „Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, je mobilizácia cestovného ruchu. Zvýšenie atraktívnosti riešeného územia, obnova a efektívne využívanie jestvujúceho prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva, rozširovanie služieb cestovného ruchu, zvyšovanie ich kvality a dostupnosti, udržanie tradícií a aktívna prezentácia remesiel a výroby tradičných lokálnych produktov, zabezpečenie pravidelnej údržby turistických trás a čistoty verejných priestranstiev, obnova a rozšírenie základnej a doplnkovej turistickej infraštruktúry, zlepšenie kvality komunikácií, zvyšovanie kvalifikovanosti personálu, spoločná propagácia rôznymi formami. Tieto čiastkové úlohy sú v kompetencii mnohých zainteresovaných subjektov, organizácií ale aj jednotlivcov. Ich plnenie prispieva k plneniu spoločného a dlhodobého cieľa, ktorým je trvaloudržateľný rozvoj regiónu Zemplín, využívajúc predovšetkým potenciál Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Národného parku Poloniny.

Na týchto témach spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami a partnermi:

Akčný plán rozvoja cestovného ruchu

Prílohy: