Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Náučné chodníky v CHKO Vihorlat

Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky

Chránené územie: CHKO Vihorlat, PR Vihorlatský prales
Východisko: obec Remetské Hámre, parkovisko pred Morským okom, alebo z opačnej severnej strany Rekreačná oblasť Sninské rybníky
Trasa: 3 okruhy: 1. Morské oko – okruh, 2. Morské oko – Sninský kameň, 3. Sninský kameň – Sninské rybníky, celkové prevýšenie 745 m. n. m
Dĺžka: 1. okruh 4 km, 2. okruh 4 km, 3. okruh 8 km
Počet zastávok: 7
Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické
Typ chodníka: celoročný, samoobslužný, obojsmerný, peší
Náročnosť terénu: nenáročný, 2. okruh stredne náročný, celkové prevýšenie 745 m. n. m
Náväznosť na turistickú značku: na niektorých úsekoch je trasa súbežná s modrou a červenou turistickou značkou
Prístup autom: k parkovisku pod Morským okom, odtiaľ pešo cca 15 minút, zo severnej strany k parkovisku v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky

Morské oko – okruh (panel 1-3)

Trasa je 4 km dlhá a informuje návštevníkov o chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, geológií územia, Morskom oku, vtáčích druhoch a okolitých lesných spoločenstvách nachádzajúcich sa v okolí Morského oka. Trasa náučného chodníka je fyzicky nenáročná, lokalizovaná pri jazere Morské oko. Zaujímavosťou na tejto trase sú lesné porasty bučín, ktoré majú pralesový charakter. Môžeme tu teda vidieť takmer všetky vývojové štádiá bukového lesa – od mladých semenáčikov, cez časti mladín, dospelé stromy rôzneho veku a dimenzií, prestárle, vysychajúce jedince, obrastené drevokaznými hubami, až po už odumreté, vyvrátené stromy.

Z okruhu okolo jazera Morské oko sa dá odbočiť na turistický chodník k lokalite Malé Morské oko, ktoré leží v nadmorskej výške 727 m. n. m. Je to druhé najzachovalejšie jazero vo Vihorlate, ktorého kolísavá vodná hladina (s hĺbkou od 2,4 do 4 metrov) zaberá plochu 0,33 ha. Napája ho jeden stály prameň, no zvláštnosťou je že toto jazierko nemá žiadny povrchový odtok. Od jazera pokračujete po hrebeni Jedlinky a dostanete sa na sedlo Tri Table odkiaľ pokračujete na Sninský kameň.

Morské oko – Sninský kameň (panel 4 – 5)

Na úseku 4 km trasa prekonáva výškové rozpätie od 618 do 1005 m n. m. Dozviete sa na nej aké rastlinné a živočíšne druhy žijú vo vihorlatských lesoch, tiež viac informácií o Sninskom kameni. Nádherný výhľad zo Sninského kameňa je neopakovateľný pohľad na okolité bučiny, krajinu v údolí Cirochy a nekončiacu Východoslovenskú nížinu.

Sninský kameň – Sninské rybníky (panel 6 – 7)

Zo Sninského kameňa vedie 8 km trasa náučného chodníka k prímestskej rekreačnej časti Sninské rybníky (260 m n. m). Pri náučnom chodníku sú panely, ktoré podávajú informácie o chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, informujú o histórii železiarstva v tomto kraji.

Lesnícky náučný chodník Morské oko

Východisko: Morské oko
Trasa: okolo Morského oka, začiatok pri turistickom chodníku na Sninský kameň, koniec na začiatku NCH Morské oko – Sninský kameň
Dĺžka: 2,5 km, prevýšenie 60 m
Počet zastávok: 9
Nadväznosť na turistickú značku: modrá značka
Kontakt: Lesy SR Odštepný závod Sobrance, Tel.: 056 652 2275, e-mail: lesysb@lesy.sk
Zaujímavosti: Lesnícky náučný chodník na svojich zastaveniach predstavuje aj praktické ukážky zariadení na prácu v lese, napr. približovanie dreva rižňovaním, premostenia lesnej železničky, ukážka mile na pálenie dreveného uhlia, a pod.