Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

HÁMORSKÁ PARÁDA

V nedeľu 15.septembra sa v obci Zemplínske Hámre pokúsili obnoviť tradíciu Hámorskej parády. V časoch baníctva a železiarskej výroby bolo toto podujatie veľkou spoločenskou udalosťou pre miestnych obyvateľov. „Prišli panove s kontesami a robotnici tancovali s kontesami a panove museli z ich ženami tancovac.“ Takto znie úryvok od V. Lattu v publikovanom článku Uhliarstvo v Hámroch pri Snine, kde je vysvetlené, čo to bola Hámorská paráda.

Podujatie bolo súčasťou osláv Dni európskeho kultúrneho dedičstva a pri múzeu boli pripravené zaujímavé aktivity a históriu si návštevníci pripomenuli remeslami, ktoré si mohli všetci zadarmo vyskúšať. Podujatia sa počas poobedňajších hodín zúčastnilo cez 200 ľudí, ktorí sa mohli učiť tkanie na krosnách v múzeu, na nádvorí múzea sa odprezentovali manželia Karľovci, ktorí robili ukážky košíkárstva a tesárstva. Menej odvážni si vybrúsili už vopred vystrúhané drevené srdiečka. Karpatské drevené cerkvi o.z. zastupoval Ing.Miroslav Buraľ, pri ktorom si deti mohli vyskúšať techniku maľovania na sklo. Asi najväčší úspech mala ukážka hrnčiarstva, tú odprezentovali manželia Lechanovci z Topole prostredníctvom činnosti ich OZ Košiar. Na dvoch hrnčiarskych kruhoch vzniklo veľa hlinenných hrnčekov, malé džbániky aj malé mištičky. Tieto vymodelované modely budú v mesiaci október vypálené v hrnčiarskej peci a potom si ich budú môcť majitelia vyzdvihnúť v múzeu. Remeselné práce celé popoludnie spríjemňovala živá muzika v podaní Ľudovej hudby Šiňava zo Sniny a miestna spevácka skupina Hámorčanka. Okrem aktivít prebehla aj súťaž o najväčší hámorský zemiak, ktorý sa urodil pani Etelke Maxovej a súťaž v zručnosti čistenia zemiakov, ktoré boli následne využité v improvizovanej kuchyni na nádvorí múzea, kde hámorské ženy piekli na starej piecke výborné zemiakové placky. Na záver podujatia sa všetci presunuli do obecného domu, kde divadlo Sofia zo Sniny odohralo svoju hru „Zas tupitelia“. Múzeum a obec Zemplínske Hámre týmto začalo novú tradíciu podujatia Hámorská paráda a ktovie, možno budúci rok prídu aj kontesy a baníci.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke Hámorský náučný chodník