Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Ponuka výučbových programov

Od októbra ponúkame pre materské, základné a stredné školy výučbové programy. Preferujeme učenie zážitkovou formou a získanie osobnej skúseností žiakov s danou témou. Prepájame teóriu s praxou, podporujeme tvorivosť a hravosť. Výučbu prispôsobujeme podľa triedy, veku a vedomostným znalostiam žiakov. Obsah programov je nastavený tak, aby korešpondoval s obsahom viacerých predmetov a priamo sa dotýka prierezových tém ako je environmentálna výchova, ekológia, či regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. 

Ponuka pre materské školy: ponuka MS

Ponuka pre základné a stredné školy: ponuka ZS-SS