Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Predvianočná výtvarná súťaž ZVONČEKY VIANOC

Milí výtvarníci, rovnako aj tento rok vyhlasujeme predvianočnú súťaž, tentoraz o najkrajší zvonček . Pomôžte nám vytvoriť krásnu vianočnú náladu pre všetkých návštevníkov nášho múzea. Tešíme sa na všetky práce!

Súťažné práce s témou ZVONČEKY VIANOC môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou (maľba, kresba, 3D model, textil…), v počte max. 2 ks na žiaka. 

Súťažné práce žiakov MŠ a ZŠ posielajte poštou na adresu
Múzeum Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre, alebo doneste osobne do budovy múzea v čase otváracích hodín.

Práce zasielajte spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, trieda, škola) najneskôr
do 1. decembra 2016. Všetky práce budú vystavené v našej galérii v adventnom a vianočnom období. Pre každého, kto sa do súťaže zapojí a príde osobne na vernisáž je pripravené malé prekvapenie.
Päť najkrajších prác bude odmenených vecnými cenami.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov:
Počas MIKULÁŠSKEHO PROGRAMU pred obecným úradom v Zemplínskych Hámroch.
NEDEĽA / 4. december 2016 / 15:30