Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

2. február – Svetový deň mokradí

V roku 1971 bol podpísaný Ramsarský dohovor – medzinárodný dohovor na ochranu mokradí. Ochrana mokradí sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z toho dôvodu, že veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané, napr. hmyz, vodné vtáctvo. Dohovor má v súčasnosti 154 zmluvných strán, medzi nimi je aj Slovensko. Za mokrade sú považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody- močiare, jazerá, slatiny, rieky, rašeliniská. Aj vo Vihorlatských vrchoch máme takéto vzácne územia, sú to napr. Podstavka, Kotlík, Hybkania, Ďurova mláka. Celkovo je v okrese Snina 16 lokalít zapísaných v Zozname mokradí Slovenska. V spolupráci so Správou Národného parku Poloniny, sa pri príležitosti Svetového dňa mokradí, uskutoční v tento deň ekoprogram pre žiakov miestnej základnej školy. Ak Vás zaujíma či sú aj vo vašom okolí vzácne mokrade preštudujte si Zoznam mokradí SR