Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Vyhlasujeme predvianočnú výtvarnú súťaž BETLEHEM 2015

Súťažné práce s témou BETLEHEM môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou (maľba, kresba, 3D model…), 
v počte max. 2 ks na žiaka.

Súťažné práce žiakov MŠ a ZŠ posielajte poštou na

Múzeum Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre, alebo doneste osobne do budovy múzea v čase otváracích hodín.

Práce zasielajte spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, trieda, škola) najneskôr 
do 2. decembra 2015.

Všetky práce budú vystavené v našej galérii v adventnom a vianočnom období. Pre každého, kto sa do súťaže zapojí a príde osobne na vernisáž je pripravené malé prekvapenie. 
Tri najkrajšie práce budú odmenené vecnými cenami.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 
NEDEĽA 6. december 2015 o 16:00 hod. 
pred obecným úradom v Zemplínskych Hámroch

Tešíme sa na Vašu účasť!!