Otvorené: Uto - Pia: 08:00 – 15:30

Výstava fotografií „Baníctvo na Spiši“

Aktuálne je v múzeu v Zemplínskych Hámroch okrem trvalých expozícií inštalovaná výstava fotografií Miloša Greisela „Baníctvo na Spiši“. Baníctvo sa v tomto starobylom regióne zakladalo na dobývaní medenej rudy (chalkopyritu), železnej rudy (sideritu) a medeno – striebornej (ortuťovej) rudy (tetraedritu). Železná ruda zohrala významnú úlohu počas industriálnej revolúcie v druhej polovici 19. až v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. Významné banské a hutnícke spoločnosti najmä zo severnej Moravy a Sliezska našli výdatné zdroje železných
surovín pre svoje železiarske a oceliarske fabriky na Morave a v Sliezsku – tak vznikli významné banské závody v Bindte, v Rudňanoch a Poráči, v Roztokách – na Grétli, v Gelnici, v Žakarovciach, na Mlynkách…  Rudné baníctvo na Spiši zaniklo po roku 1989 po vyhlásení útlmu rudného baníctva.

Ďalšie informácie a zaujímavé fotografie z útrob banských diel v múzeu v Zemplínskych Hámroch!