Slider 11
Múzeum
Sninský kameň
Morské oko
Pohorie Vihorlat

O projekte

Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch

Kvôli ťažbe rudy bola na úpätí Vihorlatských vrchov v 19. storočí založená osada Josefsthal, dnešné Zemplínske Hámre. Postupne tu bolo vybudovaných niekoľko hámrov, drevouhoľná vysoká pec a železiarne, ktoré už koncom 19. storočia patrili k najdôležitejším producentom železnej rudy na Zemplíne. V lesoch ponad Zemplínske Hámre viedla ešte v 20. storočí úzkokoľajná železnica, jedna z desiatich vybudovaných vo Vihorlatských vrchoch na zvážanie dreva. Pohorie Vihorlat je známe skalnými bralami sopečného pôvodu, jazerami, močariskami ale tiež bukovými pralesmi zapísanými v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jednou zo vstupných brán do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sú aj Zemplínske Hámre – priamo z obce vedie na Sninský kameň značená turistická trasa. Cyklotrasami „Po sninskej úzkokoľajke“ „Po stakčínskej úzkokoľajke“ a „Chodníkom planét“ sú Zemplínske Hámre prepojené s okolitými samosprávami Snina, Stakčín a Kolonica. Našim zámerom bolo skĺbiť danosti krásnej okolitej prírody s málo známou, ale veľmi zaujímavou históriou niekdajšej priemyselnej výroby na severných svahoch Vihorlatských vrchov. V rámci výzvy Švajčiarskeho finančného mechanizmu č. 2010-03, ktorá podporuje Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch Prešovského a Košického kraja obec Zemplínske Hámre predložila dňa 12. 07. 2010 projekt s názvom „Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“. Hodnotenie projektov prebiehalo vo dvoch kolách. Po schválení projektu v 1. kole bola v roku 2011 na základe Zmluvy o realizácii Nástroja na prípravu projektov z prostriedkov ŠFM zabezpečená dokumentácia nevyhnutná pre podanie konečného návrhu projektu do 2. kola hodnotenia. Vďaka tomu bol zrealizovaný historický výskum, vypracovaná historická technická dokumentácia zničených technických pamiatok a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V 2. kole bolo nakoniec schválených v Prešovskom a Košickom kraji 6 projektov, vrátane projektu obce Zemplínske Hámre. Zmluva o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Zemplínskymi Hámrami bola podpísaná dňa 23. februára 2012. Výsledkom projektu sú zrekonštruované pôvodné objekty a vybudované repliky zničených technických pamiatok, sprevádzkovaný Hámorský náučný chodník, zriadené obecné múzeum a turisticko-informačné centrum. Vďaka zapojeniu odborných partnerov a ďalších spolupracujúcich organizácií sme získali skúsenosti potrebné pre naštartovanie a riadenie múzea. Pripravili sme program celoročnej ponuky Hámorského náučného chodníka vrátane sprievodných aktivít, s cieľom aby sa Zemplínske Hámre – člen Slovenskej železnej cesty, stali jedným z poznávaných miest tejto európskej kultúrnej cesty spájajúcej miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa, či ďalších kovov.

Prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci: Obec Zemplínske Hámre

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc v EUR: 1 121 772 (100%)

Z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie v CHF: 1 192 000

Doba realizácie projektu: 02/2012 – 06/2015 (41 mesiacov)

Projektoví partneri:

Ciele projektu:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v obci Zemplínske Hámre a jej okolí
 • zvýšenie kvality a rozšírenie celoročne poskytovaných turistických služieb
 • zvýšenie počtu subjektov cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch
 • vytvorenie nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
 • zvýšenie počtu obslúžených návštevníkov zariadeniami cestovného ruchu
 • zvýšenie spokojnosti návštevníkov obce a jej okolia s poskytovanými službami
 • realizácia spoločného marketingového akčného plánu

Výsledky projektu:

 • zriadené obecné múzeum so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch
 • zriadené a vybavené turistické informačné centrum
 • vybudovaný komplexný turistický informačný systém

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 • vytvorenie replík zničených pamiatok v obci Zemplínske Hámre: vysoká pec, hámor s vodným náhonom, štôlňa, miľa na pálenie uhlia, úzkokoľajka, zvonica
 • adaptácia kamennej murovanice na obecné múzeum (obsahuje stále expozície etnografie a história baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch; remeselnú dielňu; vzdelávaciu a výstavnú miestnosť)
 • Turistické informačné centrum
 • Hámorský náučný chodník o histórii priemyselnej výroby v obci Zemplínske Hámre

 

 

 

Aktuality

Spomienková kniha na predaj
18 Dec 2017

Spomienková kniha na predaj

"Spomienky na roky dospievania" je spomienková publikácia Jozefa Barnu (*1924), ktorý je prakticky n...
Výstava Minerály pod lupou
10 Oct 2017

Výstava Minerály pod lupou

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy "Minerály pod lupou", ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. októ...
Otváracie hodiny na zimnú sezónu
2 Oct 2017

Otváracie hodiny na zimnú sezónu

V období od 1.10.2017 do 30.04. 2018, t.j. počas zimnej turistickej sezóny, bude naše múzeum otvoren...
Úprava otváracích hodín a predĺženie termínu výstavy
5 Sep 2017

Úprava otváracích hodín a predĺženie termínu výstavy

Dňa 3.9.2017 v našom múzeu skončila platnosť otváracích hodín na letnú sezónu (1.5. - 3.9.2017). Nep...
Múzeum bude otvorené aj počas štátnych sviatkov
28 Aug 2017

Múzeum bude otvorené aj počas štátnych sviatkov

Počas posledného prázdninového týždňa sú v kalendári dva významné štátne sviatky. Utorok 29.8.2017 (...
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017
25 Aug 2017

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Hámorský náučný chodník sa po prvý krát zapojí do celoeurópskej akcie Dni európskeho kultúrneho dedi...
Bicyklom po Sninskej úzkokoľajke
25 Aug 2017

Bicyklom po Sninskej úzkokoľajke

​Chcete sa dozvedieť viac o histórii úzkokoľajných železníc, ktoré pretínali lesy Vihorlatských vrch...
Obnovené žlté turistické značenie
2 Aug 2017

Obnovené žlté turistické značenie

Žltá turistická značka, ktorá vedie zo Zemplínskych Hámrov do Sedla 3 tably je v teréne nanovo prezn...
Nové suveníry v TIC
1 Aug 2017

Nové suveníry v TIC

V turistickom centre nám pribudli nové suveníry - odznaky so symbolom Sninského kameňa a typickými d...
AJ MY SME LEGENDARIUM !
15 Jun 2017

AJ MY SME LEGENDARIUM !

Hraj, cestuj a vyhraj !Hraj hru LEGENDARIUM  a súťaž o super ceny. Opäť je tu leto a hra s legendami...

Hámorský náučný chodník

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Interaktívna mapa

Aktuality

Spomienky na roky dospievania
"Spomienky na roky dospievania" je spomienková publikácia Jozefa Barnu (*1924), ktorý je prakticky najstarším žijúcim rodákom obce Zemplínsk...
Spomienková kniha na predaj
Minerály pod lupou
Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy "Minerály pod lupou", ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. októbra 2017 o 15:30 hod v múzeu v Zemplínsk...
Výstava Minerály pod lupou
no-image
V období od 1.10.2017 do 30.04. 2018, t.j. počas zimnej turistickej sezóny, bude naše múzeum otvorené utorok až piatok od 9:30 do 15:30 hod ...
Otváracie hodiny na zimnú sezónu
no-image
Dňa 3.9.2017 v našom múzeu skončila platnosť otváracích hodín na letnú sezónu (1.5. - 3.9.2017). Neprechádzame však ešte úplne na otváracie ...
Úprava otváracích hodín a predĺženie termínu výstavy
no-image
Počas posledného prázdninového týždňa sú v kalendári dva významné štátne sviatky. Utorok 29.8.2017 (Výročie SNP) a piatok 1.9.2017 (Deň Ústa...
Múzeum bude otvorené aj počas štátnych sviatkov
Aktuality