Slider 11
Múzeum
Sninský kameň
Morské oko
Pohorie Vihorlat

O projekte

Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch

Kvôli ťažbe rudy bola na úpätí Vihorlatských vrchov v 19. storočí založená osada Josefsthal, dnešné Zemplínske Hámre. Postupne tu bolo vybudovaných niekoľko hámrov, drevouhoľná vysoká pec a železiarne, ktoré už koncom 19. storočia patrili k najdôležitejším producentom železnej rudy na Zemplíne. V lesoch ponad Zemplínske Hámre viedla ešte v 20. storočí úzkokoľajná železnica, jedna z desiatich vybudovaných vo Vihorlatských vrchoch na zvážanie dreva. Pohorie Vihorlat je známe skalnými bralami sopečného pôvodu, jazerami, močariskami ale tiež bukovými pralesmi zapísanými v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jednou zo vstupných brán do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sú aj Zemplínske Hámre – priamo z obce vedie na Sninský kameň značená turistická trasa. Cyklotrasami „Po sninskej úzkokoľajke“ „Po stakčínskej úzkokoľajke“ a „Chodníkom planét“ sú Zemplínske Hámre prepojené s okolitými samosprávami Snina, Stakčín a Kolonica. Našim zámerom bolo skĺbiť danosti krásnej okolitej prírody s málo známou, ale veľmi zaujímavou históriou niekdajšej priemyselnej výroby na severných svahoch Vihorlatských vrchov. V rámci výzvy Švajčiarskeho finančného mechanizmu č. 2010-03, ktorá podporuje Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch Prešovského a Košického kraja obec Zemplínske Hámre predložila dňa 12. 07. 2010 projekt s názvom „Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“. Hodnotenie projektov prebiehalo vo dvoch kolách. Po schválení projektu v 1. kole bola v roku 2011 na základe Zmluvy o realizácii Nástroja na prípravu projektov z prostriedkov ŠFM zabezpečená dokumentácia nevyhnutná pre podanie konečného návrhu projektu do 2. kola hodnotenia. Vďaka tomu bol zrealizovaný historický výskum, vypracovaná historická technická dokumentácia zničených technických pamiatok a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V 2. kole bolo nakoniec schválených v Prešovskom a Košickom kraji 6 projektov, vrátane projektu obce Zemplínske Hámre. Zmluva o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Zemplínskymi Hámrami bola podpísaná dňa 23. februára 2012. Výsledkom projektu sú zrekonštruované pôvodné objekty a vybudované repliky zničených technických pamiatok, sprevádzkovaný Hámorský náučný chodník, zriadené obecné múzeum a turisticko-informačné centrum. Vďaka zapojeniu odborných partnerov a ďalších spolupracujúcich organizácií sme získali skúsenosti potrebné pre naštartovanie a riadenie múzea. Pripravili sme program celoročnej ponuky Hámorského náučného chodníka vrátane sprievodných aktivít, s cieľom aby sa Zemplínske Hámre – člen Slovenskej železnej cesty, stali jedným z poznávaných miest tejto európskej kultúrnej cesty spájajúcej miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa, či ďalších kovov.

Prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci: Obec Zemplínske Hámre

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc v EUR: 1 121 772 (100%)

Z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie v CHF: 1 192 000

Doba realizácie projektu: 02/2012 – 06/2015 (41 mesiacov)

Projektoví partneri:

Ciele projektu:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v obci Zemplínske Hámre a jej okolí
 • zvýšenie kvality a rozšírenie celoročne poskytovaných turistických služieb
 • zvýšenie počtu subjektov cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch
 • vytvorenie nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
 • zvýšenie počtu obslúžených návštevníkov zariadeniami cestovného ruchu
 • zvýšenie spokojnosti návštevníkov obce a jej okolia s poskytovanými službami
 • realizácia spoločného marketingového akčného plánu

Výsledky projektu:

 • zriadené obecné múzeum so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch
 • zriadené a vybavené turistické informačné centrum
 • vybudovaný komplexný turistický informačný systém

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 • vytvorenie replík zničených pamiatok v obci Zemplínske Hámre: vysoká pec, hámor s vodným náhonom, štôlňa, miľa na pálenie uhlia, úzkokoľajka, zvonica
 • adaptácia kamennej murovanice na obecné múzeum (obsahuje stále expozície etnografie a história baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch; remeselnú dielňu; vzdelávaciu a výstavnú miestnosť)
 • Turistické informačné centrum
 • Hámorský náučný chodník o histórii priemyselnej výroby v obci Zemplínske Hámre

 

 

 

Aktuality

Výstava s batohom cez Poloniny
11 Sep 2018

Výstava s batohom cez Poloniny

V spolupráci so Správou NP Poloniny v Stakčíne počas leta v našom múzeu vystavujeme fotografickú výs...
Výstava: Zbrane a munícia z Dukelských bojov 2. svetovej vojny
11 May 2018

Výstava: Zbrane a munícia z Dukelských bojov 2. svetovej vojny

Vážení návštevníci našej stránky,počas mesiacov máj a jún máme vo výstavnej miestnosti múzea umiestn...
Infocentrum opäť otvorené!
4 May 2018

Infocentrum opäť otvorené!

Od 1.mája 2018 sú dvere nášho turistického informačného centra po zimnej prestávke opäť otvorené. V ...
Jarné čistenie Sninského kameňa
4 Apr 2018

Jarné čistenie Sninského kameňa

Aj vy ste si v lesoch všimli kopec odpadkov po nezodpovedných turistoch? Poďte to spolu s nami zmeni...
Výstava Japonská rozprávka
19 Feb 2018

Výstava Japonská rozprávka

Dňa 18.februára 2018 sme otvorili výstavu miestnej umelkyne Mgr.art.Dominiky Brečkovej. Výstava nesi...
Obnova turistického mostíka
29 Jan 2018

Obnova turistického mostíka

V posledný januárový týždeň sme opravili jeden z dvoch mostov (pri kameňolome) na žltej turistickej ...
PF 2018
20 Dec 2017

PF 2018

Všetkým našim návštevníkom - tým minulým aj budúcim prajeme pohodové Vianoce a všetko dobré do roku ...
Spomienková kniha na predaj
18 Dec 2017

Spomienková kniha na predaj

"Spomienky na roky dospievania" je spomienková publikácia Jozefa Barnu (*1924), ktorý je prakticky n...
Výstava Minerály pod lupou
10 Oct 2017

Výstava Minerály pod lupou

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy "Minerály pod lupou", ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. októ...

Hámorský náučný chodník

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Interaktívna mapa

Aktuality

výstava ZH
V spolupráci so Správou NP Poloniny v Stakčíne počas leta v našom múzeu vystavujeme fotografickú výstavu s názvom "S batohom cez Poloniny". ...
Výstava s batohom cez Poloniny
Obrázok do plagátu
Vážení návštevníci našej stránky,počas mesiacov máj a jún máme vo výstavnej miestnosti múzea umiestnenú výstavu s názvom Zbrane a munícia z ...
Výstava: Zbrane a munícia z Dukelských bojov 2. svetovej vojny
ticko
Od 1.mája 2018 sú dvere nášho turistického informačného centra po zimnej prestávke opäť otvorené. V mesiaci máj sme Vám k dispozícii od stre...
Infocentrum opäť otvorené!
Jarné čistenie Sninského Kameňa
Aj vy ste si v lesoch všimli kopec odpadkov po nezodpovedných turistoch? Poďte to spolu s nami zmeniť! Pozývame Vás na Jarné čistenie Sninsk...
Jarné čistenie Sninského kameňa
27798331_1611723655541261_8959799431940612600_o
Dňa 18.februára 2018 sme otvorili výstavu miestnej umelkyne Mgr.art.Dominiky Brečkovej. Výstava nesie názov Japonská rozprávka a potrvá do 3...
Výstava Japonská rozprávka
Aktuality