Slider 11
Múzeum
Sninský kameň
Morské oko
Pohorie Vihorlat

O projekte

Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch

Kvôli ťažbe rudy bola na úpätí Vihorlatských vrchov v 19. storočí založená osada Josefsthal, dnešné Zemplínske Hámre. Postupne tu bolo vybudovaných niekoľko hámrov, drevouhoľná vysoká pec a železiarne, ktoré už koncom 19. storočia patrili k najdôležitejším producentom železnej rudy na Zemplíne. V lesoch ponad Zemplínske Hámre viedla ešte v 20. storočí úzkokoľajná železnica, jedna z desiatich vybudovaných vo Vihorlatských vrchoch na zvážanie dreva. Pohorie Vihorlat je známe skalnými bralami sopečného pôvodu, jazerami, močariskami ale tiež bukovými pralesmi zapísanými v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jednou zo vstupných brán do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sú aj Zemplínske Hámre – priamo z obce vedie na Sninský kameň značená turistická trasa. Cyklotrasami „Po sninskej úzkokoľajke“ „Po stakčínskej úzkokoľajke“ a „Chodníkom planét“ sú Zemplínske Hámre prepojené s okolitými samosprávami Snina, Stakčín a Kolonica. Našim zámerom bolo skĺbiť danosti krásnej okolitej prírody s málo známou, ale veľmi zaujímavou históriou niekdajšej priemyselnej výroby na severných svahoch Vihorlatských vrchov. V rámci výzvy Švajčiarskeho finančného mechanizmu č. 2010-03, ktorá podporuje Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch Prešovského a Košického kraja obec Zemplínske Hámre predložila dňa 12. 07. 2010 projekt s názvom „Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“. Hodnotenie projektov prebiehalo vo dvoch kolách. Po schválení projektu v 1. kole bola v roku 2011 na základe Zmluvy o realizácii Nástroja na prípravu projektov z prostriedkov ŠFM zabezpečená dokumentácia nevyhnutná pre podanie konečného návrhu projektu do 2. kola hodnotenia. Vďaka tomu bol zrealizovaný historický výskum, vypracovaná historická technická dokumentácia zničených technických pamiatok a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V 2. kole bolo nakoniec schválených v Prešovskom a Košickom kraji 6 projektov, vrátane projektu obce Zemplínske Hámre. Zmluva o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Zemplínskymi Hámrami bola podpísaná dňa 23. februára 2012. Výsledkom projektu sú zrekonštruované pôvodné objekty a vybudované repliky zničených technických pamiatok, sprevádzkovaný Hámorský náučný chodník, zriadené obecné múzeum a turisticko-informačné centrum. Vďaka zapojeniu odborných partnerov a ďalších spolupracujúcich organizácií sme získali skúsenosti potrebné pre naštartovanie a riadenie múzea. Pripravili sme program celoročnej ponuky Hámorského náučného chodníka vrátane sprievodných aktivít, s cieľom aby sa Zemplínske Hámre – člen Slovenskej železnej cesty, stali jedným z poznávaných miest tejto európskej kultúrnej cesty spájajúcej miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa, či ďalších kovov.

Prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci: Obec Zemplínske Hámre

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc v EUR: 1 121 772 (100%)

Z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie v CHF: 1 192 000

Doba realizácie projektu: 02/2012 – 06/2015 (41 mesiacov)

Projektoví partneri:

Ciele projektu:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v obci Zemplínske Hámre a jej okolí
 • zvýšenie kvality a rozšírenie celoročne poskytovaných turistických služieb
 • zvýšenie počtu subjektov cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch
 • vytvorenie nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
 • zvýšenie počtu obslúžených návštevníkov zariadeniami cestovného ruchu
 • zvýšenie spokojnosti návštevníkov obce a jej okolia s poskytovanými službami
 • realizácia spoločného marketingového akčného plánu

Výsledky projektu:

 • zriadené obecné múzeum so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch
 • zriadené a vybavené turistické informačné centrum
 • vybudovaný komplexný turistický informačný systém

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 • vytvorenie replík zničených pamiatok v obci Zemplínske Hámre: vysoká pec, hámor s vodným náhonom, štôlňa, miľa na pálenie uhlia, úzkokoľajka, zvonica
 • adaptácia kamennej murovanice na obecné múzeum (obsahuje stále expozície etnografie a história baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch; remeselnú dielňu; vzdelávaciu a výstavnú miestnosť)
 • Turistické informačné centrum
 • Hámorský náučný chodník o histórii priemyselnej výroby v obci Zemplínske Hámre

 

 

 

Aktuality

Odborný seminár – Historické pamiatky na Zemplíne
23 Nov 2016

Odborný seminár – Historické pamiatky na Zemplíne

Dňa 26. 11. 2016 pozývame do Vihorlatského múzea na seminár určený pre širokú verejnosť. 
Predvianočná výtvarná súťaž ZVONČEKY VIANOC
8 Nov 2016

Predvianočná výtvarná súťaž ZVONČEKY VIANOC

Milí výtvarníci, rovnako aj tento rok vyhlasujeme predvianočnú súťaž, tentoraz o najkrajší zvonček ....
Snina na starých pohľadniciach v Múzeu v Zemplínskych Hámroch
7 Nov 2016

Snina na starých pohľadniciach v Múzeu v Zemplínskych Hámroch

O vernisáži k výstave Snina na starých pohľadniciach informoval týždenník Sninské noviny č. 44  
Zhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016
4 Nov 2016

Zhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016

Letná turistická sezóna 2016 v Zemplínskych Hámroch trvala v mesiacoch máj až október. Turistické in...
Vernisáž Snina na starých pohľadniciach v Podvihorlatských novinách
3 Nov 2016

Vernisáž Snina na starých pohľadniciach v Podvihorlatských novinách

O vernisáži k výstave Snina na starých pohľadniciach informoval týždenník Podvihorlatské noviny na s...
Snina na starých pohľadniciach – vernisáž
11 Oct 2016

Snina na starých pohľadniciach – vernisáž

Európska zberateľská spoločnosť a Múzeum Zemplínske Hámre Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy S...
Model vysokej pece ETELKA z Nižnej Slanej u nás v múzeu
30 Sep 2016

Model vysokej pece ETELKA z Nižnej Slanej u nás v múzeu

Počas letnej sezóny ste mohli v našej vzdelávacej miestnosti objavovať nový prírastok do našej expoz...
Hodnotenie letnej turistickej sezóny v Korzári Horný Zemplín
22 Sep 2016

Hodnotenie letnej turistickej sezóny v Korzári Horný Zemplín

O končiacej letnej sezóne u nás informuje aj Korzár Horný Zemplín
Hámorský náučný chodník aj na STV2
8 Sep 2016

Hámorský náučný chodník aj na STV2

HNCH aj na STV2 v programe Teleregina :) (39:50-42:40)http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/1049...

Hámorský náučný chodník

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Interaktívna mapa

Aktuality

program_mini_2
Dňa 26. 11. 2016 pozývame do Vihorlatského múzea na seminár určený pre širokú verejnosť. 
Odborný seminár – Historické pamiatky na Zemplíne
17-11
Múzeum otvorené aj 17. 11. 2016
zvonceky-vianoc-prezentacny
Milí výtvarníci, rovnako aj tento rok vyhlasujeme predvianočnú súťaž, tentoraz o najkrajší zvonček . Pomôžte nám vytvoriť krásnu vianočnú ná...
Predvianočná výtvarná súťaž ZVONČEKY VIANOC
sninske-noviny
O vernisáži k výstave Snina na starých pohľadniciach informoval týždenník Sninské noviny č. 44  
Snina na starých pohľadniciach v Múzeu v Zemplínskych Hámroch
cropped-logo.jpg
Letná turistická sezóna 2016 v Zemplínskych Hámroch trvala v mesiacoch máj až október. Turistické informačné centrumTuristické informačné ce...
Zhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016
Aktuality