Slider 11
Múzeum
Sninský kameň
Morské oko
Pohorie Vihorlat

O projekte

Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch

Kvôli ťažbe rudy bola na úpätí Vihorlatských vrchov v 19. storočí založená osada Josefsthal, dnešné Zemplínske Hámre. Postupne tu bolo vybudovaných niekoľko hámrov, drevouhoľná vysoká pec a železiarne, ktoré už koncom 19. storočia patrili k najdôležitejším producentom železnej rudy na Zemplíne. V lesoch ponad Zemplínske Hámre viedla ešte v 20. storočí úzkokoľajná železnica, jedna z desiatich vybudovaných vo Vihorlatských vrchoch na zvážanie dreva. Pohorie Vihorlat je známe skalnými bralami sopečného pôvodu, jazerami, močariskami ale tiež bukovými pralesmi zapísanými v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jednou zo vstupných brán do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sú aj Zemplínske Hámre – priamo z obce vedie na Sninský kameň značená turistická trasa. Cyklotrasami „Po sninskej úzkokoľajke“ „Po stakčínskej úzkokoľajke“ a „Chodníkom planét“ sú Zemplínske Hámre prepojené s okolitými samosprávami Snina, Stakčín a Kolonica. Našim zámerom bolo skĺbiť danosti krásnej okolitej prírody s málo známou, ale veľmi zaujímavou históriou niekdajšej priemyselnej výroby na severných svahoch Vihorlatských vrchov. V rámci výzvy Švajčiarskeho finančného mechanizmu č. 2010-03, ktorá podporuje Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch Prešovského a Košického kraja obec Zemplínske Hámre predložila dňa 12. 07. 2010 projekt s názvom „Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“. Hodnotenie projektov prebiehalo vo dvoch kolách. Po schválení projektu v 1. kole bola v roku 2011 na základe Zmluvy o realizácii Nástroja na prípravu projektov z prostriedkov ŠFM zabezpečená dokumentácia nevyhnutná pre podanie konečného návrhu projektu do 2. kola hodnotenia. Vďaka tomu bol zrealizovaný historický výskum, vypracovaná historická technická dokumentácia zničených technických pamiatok a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V 2. kole bolo nakoniec schválených v Prešovskom a Košickom kraji 6 projektov, vrátane projektu obce Zemplínske Hámre. Zmluva o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Zemplínskymi Hámrami bola podpísaná dňa 23. februára 2012. Výsledkom projektu sú zrekonštruované pôvodné objekty a vybudované repliky zničených technických pamiatok, sprevádzkovaný Hámorský náučný chodník, zriadené obecné múzeum a turisticko-informačné centrum. Vďaka zapojeniu odborných partnerov a ďalších spolupracujúcich organizácií sme získali skúsenosti potrebné pre naštartovanie a riadenie múzea. Pripravili sme program celoročnej ponuky Hámorského náučného chodníka vrátane sprievodných aktivít, s cieľom aby sa Zemplínske Hámre – člen Slovenskej železnej cesty, stali jedným z poznávaných miest tejto európskej kultúrnej cesty spájajúcej miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa, či ďalších kovov.

Prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci: Obec Zemplínske Hámre

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc v EUR: 1 121 772 (100%)

Z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie v CHF: 1 192 000

Doba realizácie projektu: 02/2012 – 06/2015 (41 mesiacov)

Projektoví partneri:

Ciele projektu:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v obci Zemplínske Hámre a jej okolí
 • zvýšenie kvality a rozšírenie celoročne poskytovaných turistických služieb
 • zvýšenie počtu subjektov cestovného ruchu v Zemplínskych Hámroch
 • vytvorenie nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
 • zvýšenie počtu obslúžených návštevníkov zariadeniami cestovného ruchu
 • zvýšenie spokojnosti návštevníkov obce a jej okolia s poskytovanými službami
 • realizácia spoločného marketingového akčného plánu

Výsledky projektu:

 • zriadené obecné múzeum so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch
 • zriadené a vybavené turistické informačné centrum
 • vybudovaný komplexný turistický informačný systém

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 • vytvorenie replík zničených pamiatok v obci Zemplínske Hámre: vysoká pec, hámor s vodným náhonom, štôlňa, miľa na pálenie uhlia, úzkokoľajka, zvonica
 • adaptácia kamennej murovanice na obecné múzeum (obsahuje stále expozície etnografie a história baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch; remeselnú dielňu; vzdelávaciu a výstavnú miestnosť)
 • Turistické informačné centrum
 • Hámorský náučný chodník o histórii priemyselnej výroby v obci Zemplínske Hámre

 

 

 

Aktuality

Vernisáž výstavy “Tajomné Vlčie hory”
27 Apr 2017

Vernisáž výstavy “Tajomné Vlčie hory”

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy "Tajomné Vlčie hory". Vernisáž bude súčasťou kultúrneho pro...
Článok o HNCH vo vedeckom časopise
21 Apr 2017

Článok o HNCH vo vedeckom časopise

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nedávno vydala vedecký časopis s názvom Muzeo...
Vernisáž ENKAUSTIKA
27 Jan 2017

Vernisáž ENKAUSTIKA

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy Jany Bakičovej, ktorá sa venuje enkaustike – technike maľovania...
Odborný seminár – Historické pamiatky na Zemplíne
23 Nov 2016

Odborný seminár – Historické pamiatky na Zemplíne

Dňa 26. 11. 2016 pozývame do Vihorlatského múzea na seminár určený pre širokú verejnosť. 
Predvianočná výtvarná súťaž ZVONČEKY VIANOC
8 Nov 2016

Predvianočná výtvarná súťaž ZVONČEKY VIANOC

Milí výtvarníci, rovnako aj tento rok vyhlasujeme predvianočnú súťaž, tentoraz o najkrajší zvonček ....
Snina na starých pohľadniciach v Múzeu v Zemplínskych Hámroch
7 Nov 2016

Snina na starých pohľadniciach v Múzeu v Zemplínskych Hámroch

O vernisáži k výstave Snina na starých pohľadniciach informoval týždenník Sninské noviny č. 44  
Zhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016
4 Nov 2016

Zhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016

Letná turistická sezóna 2016 v Zemplínskych Hámroch trvala v mesiacoch máj až október. Turistické in...

Hámorský náučný chodník

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Interaktívna mapa

Aktuality

Tajomné Vlčie hory
Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy "Tajomné Vlčie hory". Vernisáž bude súčasťou kultúrneho programu, ktorý sa v našej obci uskutoční 1...
Vernisáž výstavy “Tajomné Vlčie hory”
no-image
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nedávno vydala vedecký časopis s názvom Muzeológia a kultúrne dedičstvo, v ktorom si ...
Článok o HNCH vo vedeckom časopise
enkaustika-plagat vernisaz_novy termin
Srdečne pozývame na vernisáž výstavy Jany Bakičovej, ktorá sa venuje enkaustike – technike maľovania horúcim voskom. Počas vernisáže prebehn...
Vernisáž ENKAUSTIKA
pf-2017
Príjemné sviatky a PF 2017
otvaracie-hodiny_vianoce_1
Srdečne pozývame do múzea.
Múzeum otvorené aj v medzisviatkovom období
Aktuality