Snina na starých pohľadniciach v Múzeu v Zemplínskych Hámroch

Aktuality on 7 Nov , 2016

O vernisáži k výstave Snina na starých pohľadniciach informoval týždenník Sninské noviny č. 44

sninanapohladniciach