Výučba v múzeu

V rámci aktivít múzea od októbra 2015 ponúkame pre materské, základné a stredné školy výučbové programy v okruhoch história, príroda a globálne vzdelávanie. Preferujeme učenie zážitkovou formou a získanie osobnej skúseností žiakov s danou témou. Prepájame teóriu s praxou, podporujeme tvorivosť a hravosť. Výučbu prispôsobujeme podľa triedy, veku a vedomostným znalostiam žiakov. Obsah programov je nastavený tak, aby korešpondoval s obsahom viacerých predmetov a priamo sa dotýka prierezových tém ako je environmentálna výchova, ekológia, či regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

OKRUH HISTÓRIA A VÝCHOVA K POZITÍVNEMU VZŤAHU KU KULTÚRNEMU DEDIČSTVU

Interaktívnou formou si v múzeu priblížime expozíciu baníctva, železiarskej výroby, oboznámime sa so životom našich predkov na Hornom Zemplíne a v Cirošskej doline. Dozvieme sa ako ľudia bývali, a aké tradičné remeslá prekvitali v obciach pod Sninským kameňom. Chytíme si do rúk tkané plátno a spoznáme, aký je rozdiel medzi jačmeňom a pšenicou.
– určené pre 1. – 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

OKRUH PRÍRODA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

V tomto okruhu ponúkame programy s názvom Mladý geológ a Mladý ochranár. Aktivity priblížia žiakom spoznať vznik a vývoj Zeme, spoznáme pôvod hornín a minerálov, národné parky, či chránené areály na severovýchode Slovenska. 
Cieľom programov je vzbudiť záujem o ochranu prírody a uvedomenie si faktu, že človek patrí do krajiny. Svojou činnosťou môže prírode škodiť, ale aj pomáhať a zveľaďovať ju.
– určené pre 1. – 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

OKRUH GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

Programy pripravené pre žiakov stredných škôl. V programoch Komu patrí dažďový prales, More plastu, Elektroproblém, Obchod s čokoládou sa zamyslíme nad globálnymi problémami, ktoré trápia našu Zem. Prostredníctvom aktivít sa budeme snažiť pochopiť príčiny a motivovať žiakov, aby sa podieľali na zmene v ich každodennom živote.
– určené pre 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

VÝUČBOVÉ PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Pre našich najmenších máme pripravené dva 60-minútové programy plné hier a nových zážitkov. V programe Mladý ochranár spoznáme chránené zvieratká, rastliny a kamene. Druhý program s názvom Železní dedovia nám prezradí viac o baníkoch, hutmanoch, kováčoch a iných remeslách.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ponuka programov je platná od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018.

Maximálny počet na jeden výučbový program je 25 žiakov
Výučba prebieha v budove múzea v Zemplínskych Hámroch, (resp. v teréne) každý utorok až piatok
v čase od 8:00 do 15:00 hod. 
Je potrebné objednať sa minimálne týždeň vopred. 
Prosíme, na výučbové programy sa objednávať len telefonicky od utorka do piatku v čase 8:00 – 16:00 hod. 
na tel.: +421 917 659 842 alebo na +421 918 737 696

Cena výučbového programu sa odvíja od počtu žiakov: 1,00 € (ZŠ, SŠ) alebo 0,50 € (MŠ) za žiaka. 
Prijímame kultúrne poukazy MK SR. V cene je čaj zadarmo. 
Poprosíme o láskavosť, aby si žiaci zobrali so sebou prezuvky.

Tešíme sa na Vás 🙂