Náučné chodníky v CHKO Vihorlat

Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky

Východisko: Snina, Morské oko, Sninské rybníky
Trasa: 3 okruhy:
1. okruh Morské oko – okruh (panely 1- 4),
2. okruh Morské oko – Sninský kameň (panely 5-6),
3. okruh Sninský kameň – Sninské rybníky (panely 7-10)
Dĺžka:
1. okruh 4 km,
2. okruh 4 km,
3. okruh 8 km,
prevýšenie 487 m
Počet zastávok: 10
Zastávky / Názvy informačných panelov:
1. Základné údaje CHKO Vihorlat,
2. Geológia územia a Morské oko,
3. Život v Morskom oku,
4. Les a lesné hospodárstvo,
5. Lesné spoločenstvá,
6. Sninský kameň,
7. Rastlinstvo a živočíšstvo CHKO Vihorlat,
8. História baníctva a hutníctva,
9. Les v krajine,
10. Všeobecné údaje
Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické
Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, letný, časť zimný
Náročnosť terénu: nenáročný, 2. okruh stredne náročný
Nadväznosť na turistickú značku: na niektorých úsekoch je trasa súbežná s modrou a červenou turistickou značkou
Aktuálny stav: mnohé informačné panely sú už nekvalitné
Kontakt:
Správa CHKO Vihorlat,
Fraňa Kráľa 1,
07101 Michalovce,
Tel.: 056 6423275

Náučný chodník Remetské Hámre – Morské oko

Východisko: Remetské Hámre
Trasa: Remetské Hámre – parkovisko pod Morským okom – Morské oko
Dĺžka: 8 km, prevýšenie 230 m
Čas prechodu: 2,5 hod.
Počet zastávok: 7
Zastávky / Názvy informačných panelov:
1. Základné údaje,
2. História obce Remetské Hámre,
3. História železnice vo Vihorlate,
4. História baníctva a železiarstva,
5. Vodstvo CHKO Vihorlat,
6. Rastlinstvo a živočíšstvo CHKO Vihorlat
Zameranie a typ chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické, samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, aj cyklochodník, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Nadväznosť na turistickú značku: modrá značka
Kontakt:
Správa CHKO Vihorlat,
Fraňa Kráľa 1,
07101 Michalovce,
Tel.: 056 6423275
Aktuálny stav: informačné panely sú v zlom technickom stave

Lesnícky náučný chodník Morské oko

Východisko: Morské oko
Trasa: okolo Morského oka, začiatok pri turistickom chodníku na Sninský kameň,
koniec na začiatku NCH Morské oko – Sninský kameň
Dĺžka: 2,5 km, prevýšenie 60 m
Počet zastávok: 9
Nadväznosť na turistickú značku: modrá značka
Kontakt:
Lesy SR Odštepný závod Sobrance,
Tel.: 056 652 2275,
e-mail: lesysb@lesy.sk
Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave, sú na ňom aj praktické ukážky zariadení na prácu v lese, napr. približovanie dreva rižňovaním, premostenia lesnej železničky, ukážka mile, a pod.