Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne

Výtvarnú súťaž pre deti základných škôl Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne s podtitulom #ekoZEMplín organizuje aj tento rok Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Jej cieľom je upriamiť pozornosť detí na potrebu ohľaduplnejšieho správania sa človeka k prírode. Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Úlohou je namaľovať, resp. nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú doteraz navštívili alebo chcú navštíviť. Podmienkou účasti v súťaži je, že pri tvorbe diela musí súťažiaci sčasti zrecyklovať ...
More

Hámorská paráda

V čase najväčšej prosperity železiarne, v máji na sviatok Nanebovstúpenia Pána sa konala slávnosť hámorských robotníkov takzvaná "PARÁDA". Po slávnostnom nástupe pracovníkov zaklali vola, ktorého potom kuchári varili vonku vo veľkých kotloch. Pilo sa pri tom víno, pochádzajúce pravdepodobne z viníc, ktoré vlastnili Rhollovci vo Vinnom. Prítomné tu bolo aj panstvo - dámy a páni zo Sniny. V tento deň robotníci tancovali s kontesami a páni so ženami ich robotníkov. „Kedz bula Maša tedy na tom pľacu "Na stupene" robotnici zrobili hoscinu zarezali vola, jednu bečku vina, potim mali kuharoch a ...
More

Výroba hlinených predmetov v Zemplínskych Hámroch sa stáva tradíciou

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš napísala článok o workshopoch hrnčiarstva, ktoré sme začali uskutočňovať v roku 2020. Priebiehali v remeselnej dielni v múzeu za spolupráce lektora Jaroslava Lechana zo združenia Košiar o.z. Kvôli pandemickej situácii, sa uskutočnilo iba 5 workshopov no budeme v nich naďalej pokračovať aj v budúcom roku. Návštevníci sa môžu vopred nahlásiť na určitý termín.  K realizácii workshopov hrnčiarstva nám prispela aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorá v rámci účelovej dotácie Ministerstva dopravy a ...
More