Železiarske Hámre v Jozefovej doline

Aktuality on 20 Jun , 2016

Reportáž o našom múzeu uverejnili aj Slovenské národné noviny (č.25/2016)

SNN_str.7_lq