Výučba v múzeu

V rámci aktivít múzea ponúkame pre materské, základné a stredné školy výučbové programy. Múzeum ponúka výučbové programy v okruhu história a výchova k pozitívnemu vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a v okruhu príroda a environmentálna výchova.  Preferujeme učenie zážitkovou formou a získanie osobnej skúseností žiakov s danou témou. Prepájame teóriu s praxou, podporujeme tvorivosť a hravosť. Výučbu prispôsobujeme podľa triedy, veku a vedomostných znalostí žiakov. Obsah programov je nastavený tak, aby korešpondoval s obsahom viacerých predmetov a priamo sa dotýka prierezových tém ako história, tradičná ľudová kultúra, regionálna výchova, environmentálna výchova a ekológia. 

OKRUH HISTÓRIA A VÝCHOVA K POZITÍVNEMU VZŤAHU KU KULTÚRNEMU DEDIČSTVU

Interaktívnou formou si v programe ,,Železná História” priblížime expozíciu baníctva a železiarskej výroby. Zameriame sa na spoznávanie ťažby železnej rudy vo Vihorlatských vrchoch a na prácu baníkov, hámorníkov či kováčov.
V programe ,,Po stopách našich predkov” si interaktívnou formou priblížime etnografickú expozíciu a oboznámime sa so životom našich predkov v regióne Horného Zemplína. Dozvieme sa ako ľudia bývali, a aké tradičné remeslá prekvitali v obciach pod Sninským kameňom. Chytíme si do rúk tkané plátno a spoznáme, aký je rozdiel medzi jačmeňom a pšenicou.
- určené pre 1. – 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

 

OKRUH PRÍRODA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

V tomto okruhu ponúkame tri programy s názvami: Mladý geológ, Mladý ochranár, More plastu a ekoproblém.
Aktivity v programe ,,Mladý geológ” pomôžu žiakom lepšie spoznať vznik a vývoj Zeme, pôvod hornín a minerálov a predstavíme si aj pohorie Vihorlat z pohľadu geológa.
V programe ,,Mladý ochranár” spoznáme národné parky, či chránené krajinné územia na severovýchode Slovenska. Zameriame sa taktiež na prácu ochranárov a spoznávanie fauny a flóry CHKO Vihorlat.
V programe ,,More plastu a ekoproblém” sa žiaci oboznámia s environmentálnymi problémami, ktoré sú spojené s nadmernou produkciou elektroniky a plastov.
Cieľom programov je vzbudiť záujem o ochranu prírody a uvedomenie si faktu, že človek patrí do krajiny. Svojou činnosťou môže prírode škodiť, ale aj pomáhať a zveľaďovať ju.
- určené pre 1. – 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

 

VÝUČBOVÉ PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Pre našich najmenších máme pripravené dva 60-minútové programy plné hier a nových zážitkov. V programe Mladý ochranár spoznáme chránené zvieratká, rastliny a kamene. Druhý program s názvom Železní dedovia nám prezradí viac o baníkoch, hutmanoch, kováčoch a iných remeslách.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ponuka programov je platná od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018.

Maximálny počet na jeden výučbový program je 25 žiakov
Výučba prebieha v budove múzea v Zemplínskych Hámroch, (resp. v teréne) každý utorok až piatok 
v čase od 8:00 do 15:00 hod. 
Je potrebné objednať sa minimálne týždeň vopred. 
Prosíme, na výučbové programy sa objednávať len telefonicky od utorka do piatku v čase 8:00 – 16:00 hod. 
na tel.: +421 917 659 842 alebo na +421 918 737 696

Cena výučbového programu sa odvíja od počtu žiakov: 1,00 € (ZŠ, SŠ) alebo 0,50 € (MŠ) za žiaka. 
Prijímame kultúrne poukazy MK SR. V cene je čaj zadarmo. 
Poprosíme o láskavosť, aby si žiaci zobrali so sebou prezuvky.

Tešíme sa na Vás :)

Viac fotografií z výučby: tuto

vyucba-2015-2016_web