Výučba v múzeu

V rámci aktivít múzea ponúkame pre materské, základné a stredné školy výučbové programy. Múzeum ponúka výučbové programy v okruhu história a výchova k pozitívnemu vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a v okruhu príroda a environmentálna výchova.  Preferujeme učenie zážitkovou formou a získanie osobnej skúseností žiakov s danou témou. Prepájame teóriu s praxou, podporujeme tvorivosť a hravosť. Výučbu prispôsobujeme podľa triedy, veku a vedomostných znalostí žiakov. Obsah programov je nastavený tak, aby korešpondoval s obsahom viacerých predmetov a priamo sa dotýka prierezových tém ako história, tradičná ľudová kultúra, regionálna výchova, environmentálna výchova a ekológia. 

OKRUH HISTÓRIA A VÝCHOVA K POZITÍVNEMU VZŤAHU KU KULTÚRNEMU DEDIČSTVU

Interaktívnou formou si v programe ,,Železná História” priblížime expozíciu baníctva a železiarskej výroby. Zameriame sa na spoznávanie ťažby železnej rudy vo Vihorlatských vrchoch a na prácu baníkov, hámorníkov a kováčov, ktorí kedysi pracovali v osade Josefsthal.
V programe ,,Po stopách našich predkov” si interaktívnou formou priblížime etnografickú expozíciu a oboznámime sa so životom našich predkov v regióne Horného Zemplína. Dozvieme sa ako ľudia bývali, a aké tradičné remeslá prekvitali v obciach pod Sninským kameňom. Chytíme si do rúk tkané plátno a spoznáme, aký je rozdiel medzi jačmeňom a pšenicou.
V programe ,,Hámorský náučný chodník” sa po prehliadke múzea spoločne vyberieme pátrať po dediny a hľadať zastavenia Hámorského náučného chodníka. Žiakov čaká prechádzka so zaujímavým výkladom, ktoré môže byť vhodná aj na spestrenie branného cvičenia.
- určené pre 1. – 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

 

OKRUH PRÍRODA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

V tomto okruhu ponúkame program ,,Mladý geológ”, kde žiaci pomocou zaujímavých aktivít spoznajú národné parky, chránené krajinné územia a rôzne prírodné zaujímavosti na severovýchode Slovenska. Zameriame sa taktiež na prácu ochranárov a spoznávanie fauny a flóry CHKO Vihorlat. Cieľom programu je vzbudiť záujem aj o ochranu prírody a uvedomenie si faktu, že človek patrí do krajiny a svojou činnosťou môže prírode škodiť, ale aj pomáhať a zveľaďovať ju.
- určené pre 1. – 9. ročník ZŠ a stredné školy akéhokoľvek zamerania

 

VÝUČBOVÉ PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Pre našich najmenších máme pripravené dva 80-minútové programy plné hier a nových zážitkov.
V programe ,,Mladý ochranár” spoznáme v teréne chránené zvieratká, rastliny a kamene.
Druhý program s názvom ,,Železní dedovia” našim najmenším hravou formou prezradí viac o baníkoch, kováčoch, uhliaroch a ďalších iných remeslách, ktoré kedysi existovali v osade Josefsthal. V prípade priaznivého počasie môže byť súčasťou programu aj prehliadka banskej štôlne a vláčika.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ponuka programov je platná od 1. októbra 2018 do 30. júna 2019.

Maximálny počet na jeden výučbový program je 25 žiakov
Výučba prebieha v budove múzea v Zemplínskych Hámroch, (resp. v teréne) počas školských vyučovacích
dní v čase od 8:00 do 15:00 hod.  Je potrebné objednať sa minimálne týždeň vopred. 
Objednávky prijímame len telefonicky od pondelka do piatku v čase 8:00 – 16:00 hod. 
na tel.: +421 917 659 842 alebo na +421 918 737 696

Cena výučbového programu: 1,00 € (ZŠ, SŠ) alebo 0,50 € (MŠ) za žiaka. 
Prijímame aj kultúrne poukazy MK SR. V cene je čaj zadarmo. 
Poprosíme o láskavosť, aby si žiaci zobrali so sebou prezuvky.

Tešíme sa na Vás :)

Viac fotografií z výučby: tuto

vyucba-2015-2016_web