Múzeum

Múzeum v Zemplínskych Hámroch je zriadené v kamennej murovanici – najstaršej budove v obci z 19. storočia, ktorá pôvodne slúžila pre ubytovanie vedenia železiarní. Od polovice 19. storočia bola táto budova využívaná ako hostinec pod vedením krčmára Matyasa Wieszbergera, neskôr ako obecný dom služieb.

V múzeu – kamennej murovanici sú inštalované stále expozície priemyselnej výroby a etnografie, vytvorené v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice, Zemplínskym múzeom Michalovce a Baníckym múzeom Pro Gonzengergwerk Sargans vo Švajčiarsku.

Samostatné expozície sú v ďalších objektoch – v hámri expozícia kováčstva a hámorníctva a v replike štôlne v lokalite pod kameňolomom expozícia banskej činnosti.

Viac info o expozíciách a službách: tu a tuto.

 

 

V podkrovných priestoroch múzea sa nachádza aj výstavná miestnosť pre účely krátkodobých výstav a taktiež vzdelávacia miestnosť, v ktorej počas školského roka ponúkame interaktívnu výučbu zameranú na históriu, etnografiu, výchovu k pozitívnemu vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a environmentálnu výchovu. Tieto aktivity sú určené najmä pre školy. Viac informácií nájdete tu.

 vstupne_leto 2017-web

 

Mapa