Článok o HNCH vo vedeckom časopise

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nedávno vydala vedecký časopis s názvom Muzeológia a kultúrne dedičstvo, v ktorom si môžete prečítať aj článok o našom Hámorskom náučnom chodníku. Článok do tohto odborného časopisu napísala naša predchádzajúca kurátorka Ing. arch. Katarína Palgutová, PhD. a príspevok je vlastne výstupom z konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III., ktorej sa zúčastnila v Bratislave na pôde Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v dňoch 12. 4. - 14. 4. 2016. Príspevok bol s cieľom propagácie našej inštitúcie prezentovaný účastníkom poč...
More